Jenewein

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Udalosti

Jenewein Group opäť získala Pečať spoľahlivosti

Spoločnosť Jenewein Group podobne ako za minulý rok Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo ako „spoľahlivého partnera vo verejnom obstarávaní“ aj za rok 2015. Na základe tohto hodnotenia Jenewein Group v hodnotiacom informačnom systéme získala Pečať spoľahlivosti. Hodnotenie stopercentne spoľahlivý partner je potvrdením spokojnosti verejných obstarávateľov a poukazuje na serióznosť a odbornosť v prístupe a postupe pri realizácii všetkých projektov, do ktorých sa Jenewein Group zapojila. Skutočnosť, že v roku 2015 pečať spoľahlivosti z 15 925 dodávateľov verejných obstarávaní získalo 32 percent vysoko hodnotených podnikov, je potvrdením výnimočnej kvality Jenewein Group a jej prestížneho postavenia medzi spoločnosťami podnikajúcimi na slovenskom trhu.

Certifikát NIS SR pre Jenewein Group...