Jenewein

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Partnerstvá

Aliancia pre mladých na Slovensku

Amrop Slovakia sa bez váhania pridala k iniciátorom založenia celoeurópskej Aliancie pre mladých (Alliance for Youth). Na Slovensku sa k tejto unikátnej a neformálnej iniciatíve spolu s Amropom pridalo 19 partnerov – nadnárodných korporácií i menších firiem, ktoré sa zaviazali aktívne a bezplatne podieľať na osobitných programoch pre mladých a poskytovať im rady a pracovné skúsenosti. Partneri Aliancie do tohto úsilia zapoja svojich súčasných zamestnancov, ktorí sa stanú mentormi mladých ľudí vo veku od 18 do 30 rokov, prioritne absolventov škôl v kariérnom poradenstve (pri orientácii a uplatnení na trhu práce, príprave na prijímací pohovor, získavaní praktických skúseností, atď.). V celej Európe sa v Aliancii pre mladých spojilo viac ako dvesto spoločností, ktoré sa spoločne zaviazali vytvoriť v nadchádzajúcich rokoch viac ako 100 000 pracovných príležitostí pre mladých ľudí, a tým prispieť k zníženiu nezamestnanosti mladých v Európe.

Viac informácií...
Partneri...
Tlačová informácia...