Jenewein

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Partnerstvá

Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci so Slovak Business Agency (SBA) a s Americkou obchodnou komorou na Slovensku zorganizoval unikátne podujatie Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?. Uskutočnilo sa 27. marca 2017 v priestoroch SBA a určené bolo záujemcom o podnikanie z radov širokej verejnosti, ktorí chcú využiť maximum príležitostí, ktoré ponúkajú moderné technológie, na naštartovanie svojho vlastného podnikania. Projekt sa realizoval v rámci programu Ministerstva hospodárstva SR na podporu internetovej ekonomiky. Jeho cieľom bolo zlepšiť podmienky na využívanie online nástrojov a popularizovať internetovú ekonomiku tak, aby vďaka zavedeniu elektronických nástrojov široká verejnosť mala možnosť zvýšiť šancu na presadenie inovatívnych a konkurencieschopných nápadov na trhu, vrátane medzinárodných trhov.

Pozvánka a program...
Tlačová informácia...