Jenewein

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Tlačové správy

Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?

27.3.2017

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) bol jedným z organizátorov unikátneho podujatia Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?. Vysoká účasť vyše 80 hostí potvrdila, že rozhodnutie nasmerovať jeho obsah smerom k záujemcom o podnikanie z radov širokej verejnosti, ktorí chcú využiť príležitosti internetu a on-line priestoru na naštartovanie svojho vlastného podnikania, bolo dobrou voľbou.

Tlačová správa v médiách >>>Meet the new chiefs: Ako sa darí korporátnym manažérom vo verejnom sektore?

13.3.2017

Amrop od svojho vzniku nielen neustále rozvíja vlastné portfólio služieb s dôrazom na hĺbku záberu, ale zároveň pozorne sleduje najnovšie trendy a inovácie a ochotne zdieľa vlastné poznanie a skúsenosti s okolím. V týchto dňoch pripravuje v poradí tretie stretnutie zo série Meet the new chiefs.

Tlačová správa v médiách >>>Svet biznisu sa mení čoraz väčšmi. Čo s tým?

11.3.2017

Tohtoročný 11. marec sa po devätnásty raz stal Európskym dňom mozgu. Týždeň od nasledujúceho pondelka zase vyhlásili za tzv. Brain Awareness Week. Zaoberať sa mozgom, jeho fungovaním a najmä snahou maximálne využiť neraz hlboko skrytý a nepoznaný potenciál, je však nielen aktuálnou, ale vzhľadom na neustále sa meniaci svet aj dôležitou témou.

Tlačová správa v médiách >>>Innovation Day: Ako rásť pomocou moderných technológií?

7.3.2017

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) v spolupráci s SBA a Americkou obchodnou komorou na Slovensku organizuje Innovation Day – podujatie určené pre širokú verejnosť, najmä pre nádejných podnikateľov, ktorí chcú využiť maximum príležitostí, ktoré ponúkajú moderné technológie.

Tlačová správa v médiách >>>Amrop na slovenský trh priniesol model i4 Neuroleader

13.2.2017

Poradenská spoločnosť Amrop dlhodobo integruje najnovšie poznatky neurovedy do portfólia svojich služieb, aby klientom pomáhala neustále zlepšovať kvalitu a výkonnosť lídrov. Na začiatku roku 2017 predstavila nový model i4 Neuroleader, ktorý na slovenský trh priniesla vďaka partnerstvu s The About my Brain Institute.

Tlačová správa v médiách >>>