Jenewein

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Strategická rada

Za koordináciu spoločných záujmov, strategický rozvoj jednotlivých profesionálnych oblastí a napĺňanie stanovených cieľov zodpovedá Strategická rada. Tvoria ju interní partneri jednotlivých spoločností a prizvaní odborníci z externého prostredia, ktorí poskytujú nezávislé vstupy a usmernenia prostredníctvom zdieľania názorov na stratégiu skupiny a jednotlivých spoločností v jej portfóliu, obchodné plánovanie a ďalšie kľúčové témy. Členovia rady dohliadajú na realizáciu aktivít v súlade so stratégiou, priebežne vyhodnocujú jej plnenie a minimálne raz ročne o aktuálnom stave informujú Valné zhromaždenia jednotlivých spoločností.

Členovia

Patrik Zoltvány

Senior Partner,
Fipra Slovakia
Profil
Igor Šulík

Igor Šulík

Managing Partner,
Amrop Slovakia
Profil
Mario Fondati

Mario Fondati

Partner,
Amrop Slovakia
Profil