Udalosti

Jenewein Group získala Pečať finančnej stability

Spoločnosť Jenewein Group Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo ako „finančne stabilný podnik v segmente malých a stredných podnikov“ za rok 2015. Na základe tohto hodnotenia Jenewein Group v hodnotiacom informačnom systéme získala Pečať finančnej stability. Skutočnosť, že v roku 2015 túto pečať zo 110 336 hodnotených komerčných subjektov získalo len 4,4 percenta, je potvrdením výnimočnej kvality a zdravej finančnej kondície Jenewein Group a jej prestížneho postavenia medzi malými a stredne veľkými podnikmi pôsobiacimi na slovenskom trhu.

Certifikát NIS SR pre Jenewein Group...