• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasťou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Udalosti

Jubilejný Fipra Network Meeting

Fipra Group, vedúca a zároveň najrozsiahlejšia európska poradenská sieť pôsobiaca v oblasti regulácie a verejných politík, v roku 2015 oslavuje 15. výročie založenia. Pri tejto príležitosti sa rozhodla zorganizovať veľkolepý Fipra Network Meeting, ktorý sa uskutočnil v júni 2015 v dvoch významných a symbolických mestách v USA: New York a Washington, DC. Aj vlastný Fipra Network Meeting mal prívlastok jubilejný – šlo totiž v poradí o 30. stretnutie, počas ktorého sa partneri a senior konzultanti z jednotlivých krajín opäť zišli, aby diskutovali o aktuálnych témach a prioritách, upevnili vzájomnú spoluprácu a vymenili si skúsenosti. Medzi ústredné témy tohto ročníka patrila problematika hospodárskej súťaže a protimonopolných politík, TTIP a prehlbovanie transatlantických ekonomických a politických vzťahov, očakávané trendy v regulácii potravín a poľnohospodárskeho sektora a neposlednom rade otázka vývoja kybernetickej bezpečnosti a fenomén tzv. disruptive technology. Osobitým bodom programu bolo zhodnotenie úspešného pôsobenia siete Fipra Group na európskom trhu a predstavenie ambicióznych plánov do ďalšieho obdobia.

Fotogaléria...