• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasťou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Udalosti

Jenewein Group opäť získala Pečať spoľahlivosti

Spoločnosť Jenewein Group podobne ako za minulý rok Národné informačné stredisko Slovenskej republiky vyhodnotilo ako „spoľahlivého partnera vo verejnom obstarávaní“ aj za rok 2015. Na základe tohto hodnotenia Jenewein Group v hodnotiacom informačnom systéme získala Pečať spoľahlivosti. Hodnotenie stopercentne spoľahlivý partner je potvrdením spokojnosti verejných obstarávateľov a poukazuje na serióznosť a odbornosť v prístupe a postupe pri realizácii všetkých projektov, do ktorých sa Jenewein Group zapojila. Skutočnosť, že v roku 2015 pečať spoľahlivosti z 15 925 dodávateľov verejných obstarávaní získalo 32 percent vysoko hodnotených podnikov, je potvrdením výnimočnej kvality Jenewein Group a jej prestížneho postavenia medzi spoločnosťami podnikajúcimi na slovenskom trhu.

Certifikát NIS SR pre Jenewein Group...