• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasťou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Udalosti

CEE stretnutie Amropu opäť v Grécku

Každoročné stretnutie zástupcov Executive Search spoločností zo CEE regiónu (15 krajín + pozvaní hostia z ďalších 10 krajín) pôsobiacich na trhu pod spoločnou značkou Amrop sa rovnako ako vlani uskutočnilo v Grécku. Tentoraz však boli hostiteľským mestom Atény. V poradí desiaty ročník podujatia sa uskutočnil v dňoch 16. až 19. septembra 2016. Úvodným podujatím bola konferencia rešeršérov, na ktorú priamo nadviazalo hlavné stretnutie vyše stovky účastníkov zo všetkých úrovní (partneri, konzultanti, rešeršéri). Program bol rozdelený na pracovnú a teambuildingovú časť, pričom v rámci odborných workshopov bola nosnou témou tvorba obchodného konceptu Amropu, inovácie a trendy na súčasnom i budúcom trhu personálnoporadenských služieb. Počas formálnych i neformálnych rozhovorov sa tradične hovorilo aj o prehlbovaní spolupráce partnerských kancelárií, upevňovaní siete kontaktov, výmene skúseností a zdokonaľovaní praktík smerujúcich k poskytovaniu čo najkvalitnejších služieb. V rámci spoločenskej časti sa účastníci mohli venovať rôznym športovo-relaxačným aktivitám a najmä spoznávaniu gréckej metropoly. Za slovenský Amrop sa na stretnutí zúčastnil Mario Fondati a Marek Hradílek.