Partnerstvá

The About My Brain Institute

Amrop Slovakia sa stala oficiálnym partnerom The About My Brain Institute. Vďaka tomuto spojeniu môže na slovenskom a širšom stredoeurópskom trhu prezentovať a s úspechom aplikovať Model i4 Neuroleader.


Career & Employment Guide

Slovenský Amrop podporuje líderstvo a inovačný výskum v oblasti rozvoja ľudských zdrojov aj prostredníctvom dlhoročnej spolupráce s ročenkou Career & Employment Guide, prílohou dvojtýždenníka The Slovak Spectator.


Aliancia pre mladých na Slovensku

Amrop Slovakia sa stala zakladajúcim partnerom Aliancie pre mladých, čím sa zaviazala aktívne sa podieľať na osobitných programoch pre mladých a poskytovať im rady a pracovné skúsenosti.


Platforma žien Slovenska

Poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) podporuje poslanie a aktivity Platformy žien Slovenska.


Linka detskej istoty

Amrop Slovakia je od roku 2005 partnerom Linky detskej istoty. Priamo i nepriamo podporuje jej činnosť, vďaka ktorej je tím expertov pripravený na číslach 116 111 a 116 000 pomôcť ohrozeným deťom a ich rodičom 24 hodín denne a 365 dní v roku.


HNClub - Klub Hospodárskych novín

Jenewein Group, rovnako ako aj Amrop a Fipra, chce v rámci spoločností chce v rámci spoločenskej zodpovednosti prispievať k formovaniu hospodárskej stratégie Slovenska.


Slovenská debatná asociácia

V snahe podporiť jedinú slovenskú organizáciu, ktorá sa zaoberá podporou kritického myslenia prostredníctvom akademickej debaty, je Jenewein Group partnerom Slovenskej debatnej asociácie.


TREND Barometer

Martin Krekáč a Igor Šulík sa vyjadrujú k najdôležitejším aktuálnym témam slovenskej ekonomiky a biznisu.


Slovenská katolícka misia v Bruseli

Jenewein Group pomáha šíriť myšlienku duchovného obohatenia európskych inštitúcií a ľudí, ktorí žijú a pracujú v Bruseli, Luxemburgu a Štrasburgu.