• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou s globálnym dosahom, ktorá sa v rozpätí viac ako 30 rokov rozrástla na jednu z najznámejších a najčastejšie odporúčaných spoločností poskytujúcich na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík.

Naše poradenské tímy sú aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov, vďaka čomu dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Naše poradenské tímy sa usilujú o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Viac >>

Partnerstvá

HR deťom. ĎAKUJEME!

Poradenská spoločnosť Amrop Slovakia v rámci dlhodobého partnerstva s Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF aktívne podporuje charitatívny beh 21 km pre deti. Okrem toho, že Amrop na trať každý rok postaví vlastné bežecké družstvo, spolupodieľa sa na organizácii a propagácii podujatia a dobrovoľníckymi prácami zabezpečuje i hladký priebeh vlastnej súťaže v deň D, dal si za cieľ osloviť a pod spoločným logom HR deťom. ĎAKUJEME! pre dobrú vec spojiť širokú „human resources komunitu" a z jednotlivých spoločností zapojiť do behu čo najviac aktívnych účastníkov. Vďaka tomu je pomoc deťom v núdzi ešte výraznejšia, pretože všetky finančné prostriedky získané zo štartovného a príspevky, ktoré zozbierajú dobrovoľní fundraiseri, putujú priamo na účet Linky detskej istoty.

Pozvánka 2014...
Viac informácií a výsledky 2013...
Fotogaléria 2013...
Viac informácií a výsledky 2012...
Fotogaléria 2012...
Viac informácií a výsledky 2011...
Fotogaléria 2011...
Viac informácií a výsledky 2010...
Fotogaléria 2010...

Amrop iniciatíva v médiách... >>>