Vaša kariéra

Jenewein Group a spoločnosti v jej portfóliu vytvárajú priestor pre talentovaných ľudí, ktorí sa chcú profesijne uplatniť a majú ambíciu ďalej rásť spolu s renomovanou značkou. Vďaka rešpektovaniu princípov dobrej správy, spoločensky zodpovednému správaniu a inovatívnosti a vďaka presadzovaniu najvyšších štandardov kvality patríme k uvedomelým zamestnávateľom, ktorí si uvedomujú, akú hodnotu predstavuje kvalitný ľudský kapitál.

Ak máte záujem o prácu v Jenewein Group, zašlite motivačný list a CV v slovenskom, českom a/alebo anglickom jazyku na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Zároveň uveďte, v akej oblasti by ste sa radi uplatnili, resp. o aký typ pracovnej pozície máte záujem.

K vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne členovia Strategickej rady Jenewein Group. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov vás žiadame v sprievodnom texte uviesť, že súhlasíte s poskytnutím vašich osobných údajov Jenewein Group v nasledovnom znení:

„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracúvaním a s uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách zaslaných Jenewein Group. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca, resp. zamestnania a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na určitú dobu 3 rokov a možno ho kedykoľvek písomne odvolať. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely."

   

Ďakujeme za váš záujem.