Zašlete nám své CV

Pokud nastal čas na změnu ve vaší kariéře, nebo jste na začátku své kariérní dráhy, pak zašlete motivační dopis a CV v českém, slovenském a/nebo anglickém jazyce na níže uvedenou e-mailovou adresu. Poradenská skupina Jenewein Group s kancelářemi v Praze a Bratislavě prostřednictvím poradenských projektů, i sama jako zaměstnavatel, vytváří prostor pro talentované lidi, kteří se chtějí profesně uplatnit a mají ambici dále růst. Naši klienti i my sami díky dodržování principů dobré správy a řízení společnosti, společensky odpovědnému chování, inovativnosti a díky prosazování nejvyšších standardů kvality patří ke zkušeným zaměstnavatelům, kteří si uvědomují, jakou hodnotu představuje kvalitní lidský kapitál.

Máte-li zájem stát se součástí našich projektů nebo našeho týmu, neváhejte nás kontaktovat. Budete mít možnost pracovat pro různé místní, rodinné i zahraniční společnosti, které vás posunou vpřed, zaručí vám skvělý kariérní postup. A mimo jiné se nebudete v práci nikdy nudit.

Ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/680 a dle ustanovení § 6 zákona č. 101/2000 Sb. upravujících ochranu osobních údajů vás žádáme, abyste si přečetli naše Zásady ochrany osobních údajů, které obsahují i vaše zákonná práva související s těmito zásadami.

CV form...

cv@jeneweingroup.com

Ďakujeme za váš záujem.