SLUŽBY PRO PRIVÁTNÍ KLIENTY
Vážení obchodní partneři a přátelé, vážení členové prestižního PMF,
určitě souhlasíte, že rodinné podniky jsou nezpochybnitelnými hrdiny česko-slovenského ekonomického prostoru a tvoří páteř hospodářství napříč průmyslovými odvětvími a sektory. I na základě vlastních zkušeností v naší česko-slovenské poradenské skupině Jenewein Group chápeme specifika rodinného podnikání.

Jedinečné portfolio služeb pro Family Businesses & Offices jsme spojili v platformě Jenewein.private, kterou bychom vám tímto jako člen PMF rádi představili. Její aktivní působení opíráme o odborné znalosti v tématech:
 • plánování nástupnictví,
 • asistence při výběru a přípravě nových lídrů,
 • Process & Organisation Redesign,
 • Executive Search, Strategic Talent Acquisition a Management Audit,
 • vzdělávací programy pro odpovědné vlastnictví,
 • zlepšení angažovanosti managementu,
 • mentoring, koučink a rozvoj,
 • poradenství v oblasti managementu Buy-In a Buy-Out,
 • strategická partnerství a spojenectví,
 • nastavení pravidel fungování rodiny a rodinné firmy,
 • objasňování rodinných hodnot a kultury,
 • budování Family Offices.

Jelikož rozumíme citlivosti a složitosti rodinného podnikání, s každým klientem se snažíme vytvořit dlouhodobé partnerství s cílem zajistit mu dlouhou udržitelnost. Bereme přitom v úvahu konkrétní vztah k vlastnictví na úrovni rodiny, na úrovni jednotlivců a podniků současně. Zároveň jsme důvěryhodným poradcem pro komunitu Family Offices, především v oblasti lidského kapitálu včetně získávání, rozvíjení a udržování nejlepších manažerů.

Náš Jenewein.private tým disponuje množstvím zkušeností napříč všemi sektory a je připraven Family Businesses & Offices poskytovat nejlepší služby v oblastech:
 • Kontinuita, nástupnictví, dědictví a generační výměna
 • Noví lídři a identifikování talentu
 • Řízení rodinných firem
 • Organizační struktura a firemní procesy
 • Public Advocacy a finanční investice


Pokud se chcete dozvědět ještě více, bližší informace
naleznete zde.
Od roku 1990 je Jenewein Group přední česko-slovenskou poradenskou skupinou, která poskytuje komplexní služby v oblasti Strategic & Leadership Consulting, Executive Search a Public Affairs & Government Relations klientům a partnerům v soukromém a ve veřejném sektoru.
Těšíme se na setkání s vámi na společných akcích PMF nebo v naší pražské kanceláři na Voršilské 10.
Za Jenewein tím
Matej Taliga
COO & Private Client Partner
Miroslav Jankovič
Board Member & Senior Client Partner
Jenewein Group, s. r. o.
Voršilská 10
110 00 Praha 1
Czech Republic
+420 703 868 888
prague@jeneweingroup.com
www.jeneweingroup.com
Jenewein is a registered trademark of Jenewein Group, s. r. o.