Brain Friendly
LEADERSHIP CONSULTING
Vážení obchodní partneři a přátelé, vážení členové prestižního PMF,
na základě naší poradenské
i vlastní podnikatelské zkušenosti víme, že dnešní organizace potřebují zvýšit akceschopnost, pokud chtějí pružně reagovat na aktuální výzvy a podpořit rozvoj svého byznysu. A rostoucí výkonnost lze dosáhnout pouze díky lídrům, kteří dokáží lidi kolem inspirovat, nadchnout
a motivovat.

Jedinečné portfolio služeb v oblasti Leadership Consulting jsme spojili v platformě Jenewein.leadership. Do našich řešení dlouhodobě integrujeme nejnovější poznatky a přístupy, abychom našim klientům pomáhali neustále zlepšovat kvalitu a výkonnost lídrů. V souladu s touto strategií Jenewein do České republiky přináší unikátní model i4 Neuroleader vyvinutý Silvií Damiano z The About My Brain Institute.

i4 Neuroleader je model rozvoje osobního leadershipu a pocitu životní pohody založený na neurobiologii. Staví na čtyřech kompetencích
a jejich šestnácti pilířích. Na poznání kondice našeho mozku se často v debatách o rozvoji manažerských dovedností zapomíná, ale ona přitom hraje klíčovou roli v těchto oblastech:
  • Integrace – schopnost propojovat mozek, mysl a tělo v zdravě fungující systém
  • Inspirace – schopnost řídit vlastní energii
    a stimulovat jak sebe, tak i ostatní
  • Imaginace – představivost, tj. mentální schopnost kreativního myšlení
  • Intuice – schopnost porozumět něčemu instinktivně bez zapojení procesu myšlení.
Optimálně fungující mozek je nejlepším nástrojem lídra. Aplikací modelu i4 Neuroleader dokážeme firmám pomoci vytvářet zdravější a pro intelektuální práci vhodnější kultury, týmy a jejich lídry. To bude v následujícím období odlišovat nejlepší organizace od průměrných.

Pokud se chcete
o modelu i4 Neuroleader dozvědět více, bližší informace

naleznete zde.
Od roku 1990 je Jenewein Group přední česko-slovenskou poradenskou skupinou, která poskytuje komplexní služby v oblasti Strategic & Leadership Consulting, Executive Search a Public Affairs & Government Relations klientům a partnerům v soukromém a ve veřejném sektoru.
Těšíme se na setkání s vámi na společných akcích PMF – například na listopadovém odevzdávání HREA Excellence Award, které jsme partnerem, nebo v naší pražské kanceláři na Voršilské 10.
Za Jenewein tým
Igor Šulík
i4 Master Trainer
Board Member &
Managing Leadership Partner
Miroslav Jankovič
Board Member & Senior Client Partner
Jenewein Group, s. r. o.
Voršilská 10
110 00 Praha 1
Czech Republic
+420 703 868 888
prague@jeneweingroup.com
www.jeneweingroup.com
Jenewein is a registered trademark of Jenewein Group, s. r. o.