Ponúkame komplexné služby v oblasti Strategic Management Consulting zamerané na vaše podnikanie, vašich ľudí a vaše procesy: kde sú dnes a kde chcete, aby boli zajtra.
Vašu organizáciu, stratégie a procesy zhodnotíme z pohľadu objektívnej a expertnej tretej strany. Stretneme sa s kľúčovými stakeholdermi, vypočujeme si ich obavy, pochopíme ich súčasné nastavenie a postupy, vypracujeme plán zmeny a určíme etapy jeho implementácie.
K jednotlivým zadaniam nepristupujeme podľa rovnakej schémy. Každý plán je vyvinutý a implementovaný len pre vaše podnikanie vzhľadom na vašu veľkosť, oblasť pôsobenia, kultúru a súčasné a potenciálne trhy. Vytvorili sme jedinečné poradenské riešenia založené na dlhoročných skúsenostiach a exkluzívnom know-how. Inovatívny prístup našich odborníkov nám umožňuje riešiť spoločné problémy z netradičného uhla pohľadu.
Sme lídrom v poskytovaní inovatívnych a na mieru šitých poradenských riešení v oblastiach Strategy Advisory, Management Consulting, EU/UK Consulting a Investment Advisory. Pražská kancelária Jenewein Group je hlavným kontaktným miestom pre českých a zahraničných klientov na realizáciu česko-slovenských a medzinárodných projektov.