Jenewein Group

Jenewein Group je prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou s medzinárodným dosahom, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie. Od roku 1990 pokračujeme v tom, čo naštartoval náš zakladateľ Dr. Jean-Francois Jenewein. Postupne sme sa stali rešpektovaným stredoeurópskym lídrom poskytujúcim na mieru šité riešenia vo viacerých poradenských oblastiach pre súkromný i verejný sektor. Klientom odovzdávame rozmanitosť našich ľudí a ich myslenie. Riešenia, ktoré realizujeme v spolupráci s našimi klientmi, rozvíjajú a transformujú nielen organizácie, ale aj celé odvetvia a segmenty. Vysokú reputáciu si zakladáme na poskytovaní jedinečných služieb založených na vysokokvalitnej metodológii, inovatívnom prístupe, dôkladnom poznaní podnikateľskej kultúry a etiky a profesionalite.
Náš interný tím partnerov a seniorných konzultantov operatívne a cielene dopĺňame prostredníctvom inovatívnej platformy Business Innovation Network o profesionálov z rôznych oblastí podľa potreby konkrétneho poradenského riešenia. Poradenské tímy tvoria aj členovia rôznych vplyvných expertných a/alebo poradných orgánov i partneri a zakladatelia prestížnych asociácií, komôr a celoeurópsky pôsobiacich think-tank organizácií, ktoré môžu využívať dlhoročné skúsenosti získané pri poskytovaní poradenstva v kľúčových otázkach. Vďaka kombinovaniu najlepšej odbornosti dostupnej na trhu neustále prekonávame očakávania našich klientov.
Jenewein Group poskytuje na mieru šité poradenské riešenia v oblastiach Strategy Advisory, Management Consulting, EU/UK Consulting a Investment Advisory. V Slovenskej republike je integrujúcou platformou pre poskytovanie poradenských riešení so zameraním na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop Slovakia) a Public Affairs & Government Relations (Fipra Slovakia). Pražská kancelária Jenewein Group je hlavným kontaktným miestom pre českých a zahraničných klientov na realizáciu česko-slovenských projektov.

Viac >>