Fipra Slovakia - Public Policy & Regulatory Advisers

Fipra Slovakia je súčasťou FIPRA – Foresight International Policy & Regulatory Advisers – vedúcej a zároveň najrozsiahlejšej európskej poradenskej siete pôsobiacej v oblasti verejných záležitostí, ktorá klientom poskytuje poradenstvo v širokom spektre vzťahov s vládou a regulačných politík. Od svojho vzniku sa Fipra rozšírila do celého sveta a dnes pôsobí vo viac ako 50 krajinách. V Európe je Fipra jedinou poradenskou spoločnosťou, ktorá disponuje vysokokvalitnými konzultantmi pre oblasť verejných záležitostí nielen v Bruseli, ale v každom členskom štáte EÚ.
Okrem toho má Fipra skúsených poradcov vo viacerých krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru, v kandidátskych krajinách a mnohých susediacich krajinách. Povesť Fipry ako spoločnosti, ktorá dosahuje výsledky, je postavená na dlhoročných skúsenostiach a odborných znalostiach nášho tímu. Portfólio našich služieb zahŕňa široké spektrum aktivít - od pomoci pri príprave stratégií pre úspešné manažovanie vzťahov s vládou cez projekty zamerané na zhodnotenie a manažovanie rizík až po regulačné analýzy a poradenstvo pri budovaní strategických koalícií na špecifické účely.
Väčšina našich konzultantov a špeciálnych poradcov má osobnú skúsenosť s pôsobením na významných pozíciách v národných vládach, parlamentoch a regulačných úradoch, ale aj v rozličných priemyselných, obchodných a spotrebiteľských organizáciách. Naši konzultanti sú právom považovaní za expertov na politické a regulačné procesy najmä preto, že dokážu efektívne využiť rôznorodé rokmi nadobudnuté skúsenosti v prospech klientov.
V krajinách Vyšehradskej štvorky (PL – HU – CZ – SK) slovenský tím aktívne pôsobí aj v rámci CEC Government Relations.

Viac >>

CEC Government Relations

CEC Government Relations je vedúcou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti verejných záležitostí. Prostredníctvom hlavných kancelárií vo Varšave, v Budapešti, Prahe a Bratislave poskytuje profesionálne poradenstvo veľkému množstvu amerických a európskych nadnárodných spoločností aktívnych v celom rade odvetví pri ich vstupe, presadzovaní záujmov a úspešnom fungovaní v stredoeurópskom regióne. Prioritne sa zameriava na strategické sektory ako obrana, energetika, ochrana spotrebiteľa, FMCG a farmaceutický sektor, finančný sektor (vrátane najväčších bánk a private equity spoločností), IT technológií, internetu, atď. Portfólio služieb predstavuje komplexný súbor od kvalitatívnych a kvantitatívnych analýz cez získavanie informácií, strategické vyhodnocovanie až po implementáciu a zastupovanie záujmov klientov. CEC poskytuje poradenstvo aj pri privatizačných projektoch a fúziách a akvizíciách v štátom regulovaných priemyselných odvetviach a poradenstvo v oblasti vzťahov s vládnymi inštitúciami a vo vzťahu k médiám.

Viac >>