Štandardy kvality

V skupine Jenewein Group je kvalita jedným zo základných zákonov a politík. Túto zásadu si uvedomujeme pri všetkých činnostiach bez výnimky a automaticky ju implementujeme do každého projektu a každej aktivity. Neustále rozvíjanie manažérstva kvality je vlastné celej skupine i všetkým poradenským spoločnostiam v jej portfóliu v širokom spektre činností.

Naše úzke prepojenie komplexných poradenských služieb (one-stop-shop consultancy) strategického líderstva, manažmentu a verejných politík zahŕňa poskytovanie riešení smerujúcich k firemnej, tímovej a individuálnej efektivite, rozvoju a kultúrnej transformácii. Patrí k nemu vyhľadávanie, hodnotenie a skríning strategických lídrov, seniorných manažérov a profesionálnych špecialistov, plánovanie CEO nástupníctva, poradenstvo predstavenstvám a dozorným radám, strategické zosúlaďovanie zainteresovaných strán, rozvoj vodcovského potenciálu, podpora generačnej zmeny v rodinných podnikoch i inovatívne a na mieru šité riešenia zamerané na podnikanie, manažment a ľudský kapitál vrátane pomoci našim klientom pri presadzovaní a ochrane ich vlastných záujmov v čase politických výziev a legislatívnych príležitostí bez ohľadu na legislatívne obdobie.

Nemenej dôležitým základom pri dodržiavaní najvyšších štandardov kvality sú pre nás členstvá vo viacerých profesijných, odborných a záujmových organizáciách a zväzkoch a pravidelné ďalšie vzdelávanie a rozvíjanie našich zamestnancov prostredníctvom vlastnej Professional Practice Academy. Prísne vnímanie a stráženie kvality vychádzajúce z vlastných zásad a zo zásad, ku ktorým sme sa zaviazali, zvyšuje celkovú efektivitu, úroveň poskytovaných služieb a upevňuje hodnoty ako istota, dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zamestnancom i ku klientom. Odvaha podrobiť sa neustálemu dohľadu vlastných zamestnancov, klientov a širokého okolia a otvorené vyznávanie a dodržiavanie čiastkových i celospoločensky platných noriem a princípov je ďalším z dôkazov našej vyspelosti a celkovej orientácie.

OCENENIA ZA KVALITU

 • v rokoch 1998 a 2000 sme získali ocenenie Slovak Gold za nadštandardnú kvalitu poskytovaných služieb
 • v roku 1999 sme získali ocenenie Zlatý Biatec, cenu za podnikateľské aktivity, ekonomické výsledky a celkový prínos pre ekonomiku Slovenskej republiky
 • v roku 2005 sme získali medzinárodný certifikát manažérstva kvality holandskej akreditácie podľa ISO normy 9001:2000
 • v roku 2005 sme v rámci The Amrop Group získali ocenenie The Chairman´s Award
 • v roku 2010 sme v rámci Fipra Network získali ocenenie Fipra Unit of the Year za mimoriadny prínos
 • v roku 2012 sme v rámci The Amrop Group získali ocenenie Amrop Quality Award potvrdzujúce, že náš Quality Management System spĺňa najvyššie štandardy a kritériá
 • v rokoch 2014 a 2015 sme získali Pečať spoľahlivosti a označenie „spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“
 • v roku 2015 sme získali Pečať prosperity a označenie „prosperujúci podnik“
 • v roku 2015 sme získali Pečať finančnej stability a označenie „finančne stabilný podnik v segmente malých a stredných podnikov“
 • v roku 2018 sme získali Pečať bonity a označenie o „bonitný podnik“
 • v roku 2018 nás zapísali do Registra solventných spoločností
 • v roku 2019 sa FIPRA dostala medzi TOP Public Affairs spoločnosti v rebríčku Best in Brussels
 • v roku 2020 sme dosiahli prvenstvo v rebríčku Najväčší v biznise v sektore Executive Search
 • v roku 2020 sme sa dostali medzi TOP 10 v rebríčku Najväčší v biznise v sektore Business Consulting
 • v roku 2021 sme dosiahli prvenstvo v rebríčku Najväčšie Executive Search spoločnosti na Slovensku
 • v roku 2021 sme sa dostali do TOP 10 v rebríčku Najväčšie HR spoločnosti na Slovensku (podľa počtu stálych zamestnancov)
 • v roku 2021 sme dosiahli prvenstvo v rebríčku Najväčší v biznise v sektore Executive Search
 • v roku 2021 sme sa dostali medzi TOP 10 v rebríčku Najväčší v biznise v sektore Business Consulting
 • v roku 2022 sme dosiahli prvenstvo v rebríčku Najväčšie Executive Search spoločnosti na Slovensku
 • v roku 2022 sme sa dostali do TOP 10 v rebríčku Najväčšie HR spoločnosti na Slovensku (podľa počtu stálych zamestnancov)
 • v roku 2023 sme sa opakovane dostali do TOP 10 v rebríčku Najväčšie Executive Search spoločnosti na Slovensku
 • v roku 2023 sme sa opäť dostali do TOP 10 v rebríčku Najväčší v biznise v sektore Executive Search Firms
 • v roku 2023 sme sa opäť dostali do TOP 10 v rebríčku Najväčší v biznise v sektore Business Consulting
 • v roku 2023/24 sa FIPRA opäť dostala medzi TOP Public Affairs spoločnosti v rebríčku Best in Brussels

ČLENSTVÁ PODPORUJÚCE KVALITU

 • od roku 1993 sme zakladajúcim členom Slovenskej asociácie pre poradenstvo v riadení (SAPR)
 • od roku 2006 sme členom European Corporate Governance Institute (ECGI) so sídlom v Bruseli
 • od roku 2013 sme členom HRcomm
 • od roku 2018 sme členom People Management Forum