30 rokov originality a jedinečnosti

Sviatkom Troch kráľov v roku 2020 Jenewein Group vstúpila do osláv svojho 30. výročia. Pred tridsiatimi rokmi sme vo Viedni položili základy našej česko-slovenskej poradenskej skupiny. Za ten čas sme sa stali skvelými a zrelými. Prvá spomienka pri tejto príležitosti patrí nášmu zakladateľovi Dr. J. F. Jeneweinovi, ktorý nás o. i. naučil, že tak ako začiatok musí byť niekde definovaný aj cieľ a úspech.

Náš úspešný príbeh nás utvrdzuje v tom, že sme boli a dodnes sme pozornými žiakmi a že svoju prácu robíme naozaj dobre. Zároveň však vieme, že nesmieme poľaviť a musíme pokračovať stále naplno, poctivo a najlepšie, ako vieme.

Naši klienti, obchodní partneri, kandidáti i kolegovia oceňujú, že našou pridanou hodnotou je prestíž na trhu, pričom nielen z nášho pohľadu sa rovná v prvom rade odbornosti i kvalite a zároveň správnemu vnímaniu. To všetko je základom dôvery, na ktorej staviame. Získali sme označenie originálni a jedineční, a to nie vďaka reklame, ale cez náš prístup, výkony, výnimočnosť a výsledky. V Jenewein rodine sa nám podarilo vychovať veľa úspešných manažérov, podnikateľov a dokonca i našich konkurentov. Našou súčasťou sa stali medzinárodné značky Amrop a Fipra pôsobiace vo viac ako 50 krajinách.

Vyše tridsať rokov investujeme predovšetkým do ľudských vzťahov a chápania biznisu. Sme sprievodcami vo chvíľach strategického rozhodovania a vždy sa snažíme pomáhať v kľúčových momentoch podnikania. Napĺňa ma hrdosťou, že dokážeme pozitívne ovplyvňovať ľudí, vzťahy a celú spoločnosť.

Rozumieme organizáciám vo verejnom i v súkromnom sektore a špeciálne rodinným podnikom a sprevádzame ich na jedinečnej ceste k úspechu. Staviame na ojedinelej súhre špecializácií, vďaka ktorej vieme zatieniť konkurenciu a efektívne vyhrávať rozhodujúce "bitky" pre našich klientov. Kvalitné a dlhodobé vzťahy, správne kontakty a komunikácia s ľuďmi sú pre nás dôležitejšie ako zisk. Nielen všetci moji kolegovia, ale aj ja sám sa vyše tridsať rokov neustále učím nové a novšie veci a začleňujem rôzne zvyky, prístupy a porozumenie do perspektívy ostatných. Rôznorodosť príbehov, ktoré spoznávame a pomáhame rozvíjať, ma ešte vždy fascinuje. Ďakujeme, že aj ten váš je súčasťou nášho úspechu.

Martin Krekáč
Founder & ChairmanČasová os...
25. výročie generácie služieb a výsledkov...30.05.2020...

25.06.2020...

8.07.2020...

13.07.2020...

Face 2 Face (JG)...

Face 2 Face (AJ 1)...

Face 2 Face (AJ 2)...

Face 2 Face (F)...

3.09.2020...

18.09.2020...

4.11.2020...

2.12.2020...