Strategická rada

Za koordinaci společných zájmů, strategický rozvoj jednotlivých profesionálních oblastí a naplnění stanovených cilů zodpovídá Strategická rada. Tvoří ji seniorní partneři a přizvaní odborníci z externího prostředí, kteří poskytují nezávislé vstupy a usměrnění prostřednictvím sdílení názorů na strategii skupiny, obchodní plánování a další klíčová témata. Členové rady dohlížejí na realizaci aktivit v souladu se strategií, průběžně vyhodnocují její plnění a minimálně jednou ročně o aktuálním stavu informují Valnou hromadu.

Členové

Miroslav Jankovič

Miroslav Jankovič

Senior Client Partner,
Jenewein Group & Amrop Slovakia
Profil
Igor Šulík

Igor Šulík

Managing Leadership Partner,
Amrop Slovakia
Profil

Patrik Zoltvány

Senior Partner,
Fipra Slovakia
Profil