Strategická rada

Společné zájmy, strategický rozvoj jednotlivých profesionálních oblastí a naplnění stanovených cílů koordinuje Strategická rada. Její členové poskytují vstupy a usměrnění, dohlížejí na realizaci aktivit v souladu se strategií a průběžně informují o její plnění a aktuálním stavu.

Členové

Martin Krekáč

Chairman & Founding Partner, Jenewein Group
Profil

Patrik Zoltvány

Senior Partner,
Fipra
Profil