• Líderské postavení

  Jenewein Group od založení v roce 1990 poskytuje komplexní služby nejvyšší úrovně.

  Více >>
 • Orientace na klienta

  Jenewein Group nabízí komfort prostředníctvím jedné česko-slovenské skupiny.

  Více >>
 • Inovativní přístup

  Jenewein Group nezná limity a snaží sa vyhovět jakýmkoli výzvám.

  Více >>
 • Mezinárodní dosah

  Jenewein Group díky mezinárodnímu zázemí přesahuje české a slovenské hranice.

  Více >>
Jsme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, která hrdě a úspěšně realizuje strategickou vizi tak, jak ji nastartoval náš zakladatel Dr. Jean-François Jenewein. Od roku 1990 jsme postupně získali pověst respektovaného partnera, který dodává na výsledek orientované řešení a strategie ve všech klíčových oblastech.

Prostřednictvím našich kanceláří v Praze a Bratislavě a mezinárodní přítomnosti v Bruselu a Londýně dokážeme držet prst na pulsu nejnovějšího vývoje a v kombinaci s inovativními přístupy nabídnout osvědčené řešení ve středoevropském regionu i mimo něj.

Mezi naše klienty patří mezinárodní společnosti, české i slovenské firmy, investoři, rodinné podniky, ale i veřejný a neziskový sektor. Náš tým partnerů a seniorních konzultantů usiluje o vytváření oboustranně výhodných partnerství a budování dlouhodobých vztahů.

Tomáš Bereta

Client Partner Fipra Slovakia

Ve společnosti Fipra Slovakia působí od roku 2012, v současnosti na pozici Client Partner. Primárně je zodpovědný za legislativní monitoring a vypracování zpráv a přípravu analýz legislativních a regulačních opatření v relevantních oblastech.

Získal titul M.A. v oboru Politické vědy na Vídeňské univerzitě v Rakousku a magisterský titul v oboru Mezinárodní vztahy a diplomacie na Univerzitě Mateje Bela v Banské Bystrici. V roku 2010 úspěšně absolvoval studentský výměnný pobyt na Freie Universität Berlin v Německu se zaměřením na problematiku současných politik EU. Během studia si znalosti obohatil aktivní participací v několika mezinárodních programech zaměřených na rozvoj osobnosti, které organizovaly uznávané instituce jako například Acton Institute, Federalist Society, The Fund for American Studies a European Academy.

Před příchodem do Fipra Slovakia měl možnost pracovat jako asistent Stálého zastoupení SR při OBSE. Během působení na pozici asistent poslance Německého spolkového sněmu v Berlíně získal bohaté zkušenosti v oblasti přijímání legislativních a regulačních opatření. V letech 2012 a 2013 úspěšně absolvoval odbornou stáž v renomované americké lobingové společnosti Cassidy & Associates ve Washingtonu v USA.

Zpět na seznam

Dávid Bielik

Account Executive Fipra Slovakia

Ve společnosti Fipra Slovakia působí od roku 2015 na pozici Account Executive. Primárně sa věnuje legislativnímu monitoringu národních a evropských regulačních iniciativ v relevantních oblastech. Je zodpovědný i za vypracování rešerší a tématických zpráv pro klienty z různých sektorů.

Je absolventem Fakulty ekonomiky a managementu Slovenské zemědělské univerzity v Nitře a holandské Aeres University of Applied Sciences. Během studia se prioritně věnoval tématům fungování potravinového dodavatelského řetězce z pohledu vnitřního trhu EU a problematice zdraví a ochrany evropskeho spotřebitele.

Absolvoval několik stáží, během kterých měl možnost propojit teoretické vědomosti s praktickými zkušenostmi, což mu pomohlo dotvořit jeho odbornou profilaci. Působil ve Stálém zastoupení SR při EU v Bruselu, regionální kanceláři člena Evropského parlamentu v Bratislavě a Evropské komisi na Generálním ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a MSP.

Zpět na seznam

Kristýna Čiháková

Junior Research Consultant & Back Office Assistant Jenewein Group

Ve společnosti Jenewein Group působí od roku 2018 a zastává pozici junior rešeršní konzultantky pro projekty v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Aktivně vyhledává a zpracovává údaje o relevantním trhu, analyzuje je a aktivně oslovuje potenciální kandidáty, přičemž využívá všechny dostupné zdroje a metody.

Je součástí pražské kanceláře Jenewein Group, ve které z pozice Back Office Assistant zajišťuje plynulý chod recepce a vede přidělenou agendu. Administrativně a organizačně podporuje konzultantský tým, spravuje harmonogram setkání a konzultací a komunikuje s kandidáty, dodavateli a se zákazníky.

Má zkušenosti s komunikací se zákazníky a s obchodními partnery, kterých nabyla během studia a při práci pro různé společnosti v oblasti budování a rozvíjení vztahů se zákazníky v České republice i v zahraničí.

Zpět na seznam

Kateřina De Rose

Consultant Jenewein Group

Zastává pozici konzultantky v pražské kanceláři Jenewein Group, která je hlavním kontaktním místem pro české a zahraniční klienty podnikajících v České a Slovenské republice. Součástí společnosti je od roku 2018. Odpovídá za komplexní realizaci projektů v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition, prioritně na českém trhu. Je specialistkou na projektové řízení a správu procesů řízení a má zkušenosti s obsazováním širokého spektra pozic na úrovni vyššího a středního managementu, především v sektorech Consumer Markets & Media a Financial & Professional Services.

Je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze. Titul MBA získala na University of New York in Prague po návratu z USA, kde několik let pracovala na různých pozicích v oblasti marketingu a podpory prodeje. Před příchodem do Jenewein Group se věnovala projektovému managementu v neziskovém sektoru, přičemž svůj profesní profil si kromě cenných praktických zkušeností zdokonalila získáním mezinárodního certifikátu v projektovém řízení Prince 2 Foundation.

Zpět na seznam

Marek Hradílek

Client Partner Amrop Slovakia
Head of Investment Advisory Services Jenewein Group

Je Client Partner v Amrop Slovakia a Head of Investment Advisory Services v Jenewein Group. Před příchodem do Amropu v roku 2011 několik let působil v mezinárodních poradenských společnostech zaměřených na audit, daně a finanční poradenství, kde se specializoval zejména na poskytování daňového poradenství pro tuzemské a zahraniční klienty.

Zastrešuje pracovní skupinu Financial & Professional Services. V rámci Executive Search a Strategic Talent Acquisition procesů je garantem obsazování pozic v oblastech Financial Officers/Finance, Legal, Risk, Compliance a Corporate Affairs Officers, v rámci kterých obsazuje především pozice vrcholového a středního managementu a specialisty. V jeho zodpovědnosti je i rozvoj nových obchodních příležitostí a jejich následná realizace v oblasti Private Equity a Venture Capital. Jako Client Partner je součástí partnerského týmu s klíčovou rolí nejen při navazování vztahů s novými klienty, ale zejména při udržování dlouhodobých, oboustranně výhodných a pevných partnerství s dosavadními klienty.

Vysokoškolské studium se specializací na personální management ukončil na Fakultě podnikového managementu Ekonomické univerzity v Bratislavě. Během studia si znalosti obohatil na Wirtschaftsuniversität Wien, kde absolvoval semestrální program v oblasti financování malých a středních podniků.

Zpět na seznam

Jana Hyžová

Media & Public Relations Jenewein Group

Zastřešuje oblast Media & Public Relations a součástí Jenewein Group je od roku 1999.

Primární oblastí její činnosti je tvorba mediálních výstupů a odborných článků. Aktivně spolupracuje s médii a pomáhá vytvářet prostor na prezentaci odborných témat v souladu s potřebami společností Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytického institutu Evropské partnerství pro veřejné strategie (EPPP). Spolupracuje při tvorbě a realizaci komunikační strategie a marketingového plánu. Obsahově plní a aktualizuje webové stránky a koordinuje komunikaci prostřednictvím sociálních sítí. Kromě toho jako Project Manager participuje na přípravě a organizování firemních akcí a projektovém řízení týmů složených speciálně na jednotlivé projekty, které Jenewein Group realizuje v partnerství s různými externími subjekty na domácí i evropské úrovni. I v této oblasti zabezpečuje mediální výstupy a další reklamní a marketingové aktivity. Aktivně sa zapojuje i do činností souvisejících s oblastí Corporate Social Responsibility, především iniciativy Firmy dětem. DĚKUJEME! vytvořené na podporu běhu pro Linku dětské jistoty.

Je absolventkou Univerzity Komenského v Bratislavě. Několik let pracovala jako redaktorka a externí spolupracovnice v několika vydavatelstvích a agenturách působících v oblasti Media & Public Relations.

Zpět na seznam

Miroslav Jankovič

Senior Client Partner & Board Member Jenewein Group
Senior Client Partner Amrop Slovakia

Od roku 2018 je Senior Client Partner ve společnosti Amrop Slovakia a člen Strategické rady Jenewein Group. Jako respektovaný mezinárodní headhunter a poradce je klíčovým členem profesionálních týmů v oblasti Executive Search & Leadership Consulting. Důležitou úlohu sehrává při navazování vztahů s novými klienty a při udržování dlouhodobých, oboustranně výhodných a pevných partnerství s dosavadními klienty.

Zároveň z pozice Senior Client Partner v pražské kanceláři Jenewein Group, která je hlavním kontaktním místem pro české a zahraniční klienty podnikající v České a Slovenské republice, zodpovídá za vyhledávání a rozvoj obchodních príležitostí a jejich následnou realizaci pro poradenskou skupinu Jenewein Group.

Má bohaté zkušenosti s vedením a realizací mezinárodních projektů na úrovni vrcholového managementu a vysoce specializovaných pozic. Primárně se zaměřuje na líderství a management v propojení České a Slovenské republiky v celém spektru společností s důrazem na sektory Financial & Professional Services a Consumer Markets & Media. Během profesní kariéry s úspěchem zvládl mnoho manažerských výzev, což je předpokladem optimálního vnímání a důkladného poznání pozic, které při poradenských projektech obsazuje. Jeho předností je široká síť kontaktů v česko-slovenském prostoru – rád totiž lidi spojuje.

Před příchodem do společnosti pracoval pro jinou mezinárodní Executive Search společnost se zodpovědností za vedení a realizaci vlastních česko-slovenských poradenských projektů. Do poradenství přešel z manažerské úrovně, přičemž v tomto období získal zkušenosti s vlastním podnikáním i s prací v nadnárodní korporaci. Byl součástí velké evropské investiční skupiny i globální značky působící v oblasti Retail, pro kterou budoval slovenskou reprezentaci na zelené louce a zcela novém trhu. Následovala manažerská zkušenost ve stejném sektoru s možností uplatnění v holdingové struktuře v CEE regionu. Zejména z tohoto období pocházejí jeho zkušenosti s vedením týmů v oblasti prodeje, marketingu a plánování.

Zpět na seznam

Zuzana Kováčová

Chief Project Officer EPPP – European Public Policy Partnership

Od roku 2011 působí v poradensko-analytickém institutu Evropské partnerství pro veřejné strategie (EPPP), v současnosti jako Chief Project Officer na mezinárodní úrovni.

Dlouhodobě se věnuje projektovému managementu z pohledu přijímatele evropské pomoci i z pohledu dodavatele služeb pro otázky institucionálního budování kapacit, posilnění vnitřních implementačních procesů a implementování pravidel EU do praxe pro řídící orgány i implementační struktury. Cílovou skupinou jsou asociované a kandidátské země, které se připravují na čerpání vnější pomoci z programu IPA, především komponentu III: regionální rozvoj. Zároveň se orientuje i na iniciativy na národní úrovni a iniciativy přeshraniční a mezinárodní spolupráce.

V předcházejícím období aktivně spolupracovala s významnými konzultačními společnostmi a mezinárodními experty působícími na trhu poskytování konzultačních služeb v zemích střední a východní Evropy a Západního Balkánu.

Má zkušenosti s přípravou projektových návrhů a vedením a realizací mezinárodních projektů na úrovni dlouhodobého experta a vedoucího projektového týmu. Dosavadní zkušenosti rozvíjí a realizuje zejména v rámci těchto programových schém: EuropeAid, SlovakAid, Technická pomoc EU - twinning, podpora EBRD, Finanční mechanismus EHP, Norský finanční mechanismus a Švýcarský finanční mechanismus.

Zpět na seznam

Filip Krekáč

Content Specialist Jenewein Group

Ve společnosti Jenewein Group působí od roku 2013, v současnosti na pozici Content Specialist.

Jako Content Specialist vyhledává a připravuje informace a podklady nutné pro úspěšnou, rychlou a efektivní tvorbu strategických a pozičních dokumentů. Do obsahu jednotlivých postupů a metodologie vnáší nový pohled podpořený znalostmi a dovednostmi získanými v oblasti kreativního průmyslu. Koordinuje a managuje projekty, které využívají multimediální technologie. Jeho silnou stránkou je management tvořivých týmů, vyhodnocování výkonnosti vytvořeného obsahu a sledování zpětné vazby. Aktivně se podílí na tvorbě, správě a vývoji vizuálního i textového obsahu digitální prezentace celé skupiny. Je přínosem zejména při interaktivní marketingové komunikaci, online marketingu a e-commerce, spravování sociálních sítí a tvorbě obsahu webových stránek a reklamních a obchodních kampaní.

Je absolventem Panevropské vysoké školy v Bratislavě, kde na Fakultě masmédií úspešně vystudoval odbor Masmediální a marketingová komunikace. Během vysokoškolského studia pro Jenewein Group a ostatní společnosti v jejím portfoliu a poradensko-analytický institut Evropské partnerství pro veřejné strategie (EPPP) pracoval jako Back Office Assistant.

Zpět na seznam

Martin Krekáč

Chairman & Owner Jenewein Group
Founding Senior Partner Amrop – Fipra

V roce 1990 se Martinovi Krekáčovi podařilo vybudovat silné mezinárodní zázemí na poskytování poradenských služeb se zaměřením na Management Consulting a Executive Search. Už v té době položil základy česko-slovenské poradenské skupiny Jenewein Group. Díky jeho osobnímu nasazení se slovenská společnost Jenewein & Partners v roce 1999 změnila na Amrop Slovakia a stala sa plnohodnotnou součástí globální organizace Amrop – Leaders For What's Next. Od roku 2004 je jejím senior partnerem.

Je chairmanem a majitelem Jenewein Group, prémiové poradenské skupiny, která pomáhá organizacím a jednotlivcům při definování a realizování strategické vize. Ve Slovenské republice je zároveň integrující platformou pro působení poradenské společnosti Amrop Slovakia a od roku 2007 i specializované společnosti Fipra pro oblast Public Affairs a Government Relations, kde je zakládajícím senior partnerem.

Zodpovídá za posilování poradenského portfolia skupiny a vytváření synergických řešení mezi jednotlivými poradenskými společnostmi a experty z Business Innovation Network (BIN), platformy na vytváření inovativních řešení pro klienty. Zároveň spravuje strategický rozvoj vztahů ve veřejném sektoru a ve státem regulovaných průmyslových odvětvích a napomáhá vytváření efektivních partnerství a transferu poznatků mezi soukromým a veřejným sektorem. Je respektovaným osobním poradcem ve strategických otázkách a gestorem poradenství pro rodinné podnikání.

Je zakladatelem a prezidentem poradensko-analytického institutu Evropské partnerství pro veřejné strategie (EPPP) působícího v Bratislavě a Bruselu, členem několika správních rad a sdružení, klubů a organizací doma a v zahraničí a stejně tak i členem poradních orgánů slovenského parlamentu a vlády. V letech 2005 až 2013 byl prezidentem Podnikatelské aliance Slovenska (PAS) a v letech 2006 až 2010 členem – poradcem Evropského hospodářského a sociálního výboru (EESC) v Bruselu. Za rok 2016 byl nominován na ocenění Křišťálové křídlo v kategorii Hospodářství. Má za sebou několik desítek odborných vystoupení a rozsáhlou publikační činnost doma a v zahraničí.

Zpět na seznam

Michal Lukáč

Client Partner Amrop Slovakia

Ve společnosti Amrop Slovakia působí jako Client Partner. Na základě realizace velkého množství zadání pro klienty z mezinárodního i lokálního prostředí především ve výrobním sektoru a budování vlastní expertízy je lídrem funkčních specializací Supply Chain & Operations Officers a Digital & Technology Officers. Během profesionální manažerské kariéry, i v oblasti poradenství, získal množství relevantních zkušeností při realizaci projektů v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Zaměřuje sa i na rozvoj byznys příležitostí napříč několika sektory a udržování dlouhodobých, oboustranně výhodných a pevných partnerství s dosavadními klienty. Má ukončené vysokoškolské vzdělání v oboru Management lidských zdrojů. Součástí společnosti je od roku 2008.

V širším konzultačním týmu poskytuje odbornou podporu klientům z různých oblastí v aktivitách souvisejících s nastavovaním či optimalizací procesů v oblasti lidského kapitálu. Má zkušenosti s průzkumy a analýzami trhu a podporou projektů v oblasti Leadership Assessment a v oblasti organizačního poradenství.

Před příchodem do společnosti několik let působil v jedné z předních mezinárodních společností působící v oblasti organizace a řízení dopravních a logistických služeb, pričemž se zaměřoval na leteckou přepravu zboží.

Zpět na seznam

Rastislav Madunický

Senior Special Advisor Amrop Slovakia

Jeho profesní kariéra začala v roce 1992 po absolvování Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině v oblasti marketingu. Působil ve společnosti Slovenská pošta jako ředitel marketingu a ve finanční skupině J&T Finance Group jako marketingový manažer. Věnoval sa řízení marketingových a prodajních aktivit, průzkumům trhu, zpracování marketingových plánů, tvorbě marketingových informačních systémů a propagačních aktivit. Připravoval a realizoval tréninkové programy v oblasti marketingu.

V roce 1998 sa začal věnovat poradenství v oblasti lidského kapitálu v globální společnosti zaměřující se na organizační poradenství, kde působil jako senior konzultant. Věnoval se průzkumům odmeňování a tvorbou systémů odměňování, implementováním systémů řízení výkonnosti a rozvojem lidských zdrojů na základě způsobilostí. Připravoval a realizoval tréninkové programy v oblasti rozvoje manažerských dovedností s cílem zvyšování výkonnosti týmů.

Od roku 2007, kdy založil vlastní konzultační byznys, spolupracuje s Amropem. Je efektivním partnerem našich klientů, kterým pomáhá tvořit politiky a struktury odměňování a systemizace pracovních pozic, implementuje systémy řízení výkonnosti, věnuje sa rozvoji manažerů, realizuje průzkumy spokojenosti a efektivnosti organizací. Práci s klienty realizuje formou projektů, tréningů, e-learningu, workshopů nebo koučingu. Vystupoval na několika konferencích a je autorem článků v několika odborných publikacích v oblasti odměňování, řízení výkonnosti a rozvoje manažerů.

Zpět na seznam

Ladislava Molnárová

Talent Acquisition Partner Amrop Slovakia

Je Talent Acquisition Partner ve společnosti Amrop Slovakia a zodpovídá za strategii tvorby udržitelného Talent Supply Chain v konceptu strategického získávání talentů. Zároveň koordinuje pracovní skupiny specializované na obsazování typizovaných pozic (tzv. By-Role Practices) a rozvojové projekty v oblasti Executive Coaching. Její součástí je od roku 2007.

Má za sebou několikaleté zkušenosti v oblasti Executive Search, během kterých obsadila množství top manažerských pozic zejména v sektorech Healthcare/Life Science a Consumer Markets s důrazem na farmacii, poskytování zdravotní péče, maloobchod, FMCG, média a reklamu. Je expertkou na hledání řešení v rámci širšího regionu pro oblasti Corporate Affairs, Sales, Marketing a Human Resources. Její zodpovědnost pokrývá i rozvoj obchodních vztahů s klienty pro oblast koučingových služeb a spravuje Amrop portfolio koučů.

Před příchodem do poradenství pracovala více než čtyři roky na pozici manažerky lidských zdrojů pro jeden z největších nadnárodních maloobchodních řetězců, kde zodpovídala za personální a tréninkovou oblast v České republice a na Slovensku.

Během kariéry nabyla bohaté zkušenosti v oblasti příprav kompetenčních modelů, náborů a výběrů, odměňování, motivace a spokojenosti zaměstnanců, talent managementu, rozvoje zaměstnanců, realizace rozvojových a assessment center, řízení výkonnosti a manažerských či personálních auditů. Praktické zkušenosti v oblasti poskytování zdravotní péče a cestovního ruchu včetně lázeňství využívá jako členka dozorčí rady v Lázních Diamant Dudince.

Aktivně se zasazuje za management diverzity zejména v oblasti působení žen v řídícich pozicích a posilování ženského vůdcovství, také řídí projekty firemního dobrovolnictví. Angažuje se v projektech spolupráce s neziskovým sektorem a publikuje mnoho odborných článků. Je reprezentantem Amropu v rámci HR komunity na Slovensku.

Zpět na seznam

Lucia Nacíková

Senior Consultant Amrop Slovakia

Zastává pozici senior konzultantky v Amrop Slovakia. V prvních letech po příchodu do společnosti nabyla bohaté zkušenosti s rešeršem a analýzou trhu, které v současnosti uplatňuje při samostatné realizaci projektů v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Je lídrem funkční specializace HR Officers s důrazem na rozvoj vztahů s klíčovými představiteli HR komunity a zároveň zodpovídá za oblast řízení vztahů s kandidáty. Má zkušenosti s obsazováním širokého spektra manažerskych a specializovaných pozíc v sektorech Consumer Markets & Media a Automotive & Industry.

Má ukončené vysokoškolské vzdělání na Obchodní fakultě Ekonomické univerzity v Bratislavě se zaměřením na obchodní management a management cestovního ruchu. Během studia absolvovala zahraniční pobyt na Haaga-Helia University of Applied Sciences vo finských Helsinkách, kde se věnovala studiu zahraničního obchodu. Součástí společnosti je od roku 2011.

Zpět na seznam

Dušan Opálený

Technical & IT Manager Jenewein Group

Působí ve společnosti Jenewein Group na pozici Technical & IT Manager. Její součástí se stal v roce 1997.

Oblast informačních technologií je jednou z hlavních oblastí jeho zodpovědností a kompetencí od samého začátku působení ve společnosti. Primárně jde o nákup, servis a údržbu výpočetní techniky (software a hardware), správu počítačové a mobilní sítě, zabezpečení internetového vybavení, správu webových stránek a komunikaci prostřednictvím sociálních sítí pro společnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra a poradensko-analytický institut Evropské partnerství pro veřejné strategie (EPPP). V rámci několikaleté praxe získal bohaté zkušenosti i v oblastech jako marketing, reklama, firemní filantropie a Facility Management. Kromě toho jako Project Manager participuje na přípravě a organizování firemních akcí a na koordinaci a projektovém řízení týmů složených speciálně na jednotlivé projekty, které Jenewein Group realizuje v partnerství s různými externími subjekty na domácí i evropské úrovni.

Je absolventem Střední průmyslové školy chemické a před příchodem do Jenewein Group pracoval jako obchodní poradce a konzultant v oblasti reklamy.

Zpět na seznam

Lucie Országhová

Senior Research Consultant Amrop Slovakia & Jenewein Group

Ve společnosti Amrop Slovakia působí od roku 2015 a zastává pozici seniorní rešeršní konzultantky pro projekty v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Zároveň ze stejné pozice pracuje i pro poradenskou skupinu Jenewein Group. Primární náplní její práce je aktivní vyhledávání a zpracování údajů o relevantním trhu, následná analýza a aktivní oslovování potenciálních kandidátů spolu s přípravou týdenních reportů. Jelikož působí i v Bruselu, zaměřuje se i na česko-slovenskou komunitu pracující v zahraničí. V jejím rámci se soustředí na identifikaci, komunikaci a konzultace s kandidáty, kteří po úspěšné zahraniční kariéře uvažují o návratu domů nebo profesním uplatnění v jiné zemi.

Má zkušenosti s prací s lidmi v oblasti recruitingu, které nabyla během stáží v mezinárodních personálních agenturách. Studovala na Univerzitě Konštantína Filozofa v Nitře, obor psychologie, přičemž během studia se zúčastnila zahraničního studijního pobytu v Krakově.

Zpět na seznam

Katarína Polakovičová

Senior Research Consultant Amrop Slovakia

Ve společnosti Amrop Slovakia působí od roku 2016 a zastává pozici seniorní rešeršní konzultantky pro projekty v oblasti Executive Search a Strategic Talent Acquisition. Primární náplní její práce je aktivní vyhledávání a zpracování údajů o relevantním trhu, následná analýza a aktivní oslovování potenciálních kandidátů.

Je absolventkou Fakulty sociálních a ekonomických věd Univerzity Komenského v Bratislavě. Má zkušenosti s komunikací se zákazníky a s obchodními partnery, které nabyla během studentské praxe a při práci pro jinou společnost při podpoře zákazníků.
Zpět na seznam

Ingrid Svitaničová

Office & Happiness Manager Jenewein Group

Ve společnosti Jenewein Group působí jako Office & Happiness Manager. Mezi její hlavní úkoly v oblasti Office Management patří zabezpečování plynulého chodu kanceláře, vedení přidělené agendy, archivu a zásob, administrativní a organizační podpora partnerského týmu a komunikace se zaměstnanci, s kandidáty, s dodavateli a se zákazníky. Je důležitou posilou pro ekonomické oddělení, podílí se na získávání podkladů nutných při realizaci jednotlivých poradenských projektů včetně práce s informačním systémem a je významným článkem při nástupu nových zaměstnanců.

Jako Happiness Manager vytváří prostředí, čas a inspiraci na různé aktivity podporující nejen kreativitu a inovace, ale zejména výkonnost, efektivnost a kvalitu vztahů v týmu, interní komunikaci, pozitivní emoce, spokojenost a společenskou i lidskou zodpovědnost v souladu s firemní kulturou a společnými hodnotami. Plánuje a realizuje aktivity smeřující k posilování zaměstnavatelské značky a firemnímu dobrovolnictví. Koordinuje firemní eventy a pracovní jubilea a realizuje zaměstnanecké průzkumy spokojenosti.

Její profesní kariéra byla s Jenewein Group spojená už v minulosti 14 let (1997 až 2011), kdy zodpovídala za vedení administrativy poradenské skupiny, pričemž zároveň se aktivně podílela i na organizaci a realizaci projektů. Později po několik let zastřešovala rešeršní fázi Executive Search projektů na pozici Research Consultant.

Zpět na seznam

Tara Swart

Senior Executive Coach & Neuroscience Consultant Amrop Slovakia

Tara Swart pracuje v Amrope především na poradenských řešeních v oblasti Context Driven Leadership Assessment a jako kouč manažerů. Primárně se zaměřuje na úroveň majitelů, členů správních orgánů a generálních, finančních a liniových ředitelů. Patří k předním světovým odborníkům aplikujícím neurovědu do podnikání. Součástí poradenského týmu slovenského Amropu je od roku 2013.

Je konzultantkou, koučem a trénerkou s jedinečným backgroundem. Je absolventkou Oxfordské univerzity se specializací na psychiatrii a s doktorátem z neurovědy. Díky nabytému vzdělání, několikaleté psychiatrické praxi a dalším zkušenostem dokáže odhalit, jak lidský mozek ovlivňuje výkonnost manažerů a lídrů. Zná základní vzorce lidského chování, které podmiňují dlouhodobě úspešnou křivku karierního rozvoje. Při poradenských řešeních včetně individuálního koučování využívá převratné vědecké metody, které jsou zárukou trvalých výsledků pro manažery na nejvyšší úrovni řízení a pro top týmy ve všech sektorech.

Je expert na budování osobní efektivity a v čase dynamicky se měnícího prostředí a změn je ideálním partnerem pro lidi, kteří mají zájem rozvíjet vlastní manažerské dovednosti, vliv a autoritu a jejichž ambicí je ovlivňovat klíčové spolupracovníky ve prospěch společných cílů.

Jako autorka několika publikací a článků uveřejněných v odborných časopisech často přednáší na odborných fórech a konferencích nejen ve Velké Británii, ale na celém světě.

Zpět na seznam

Erik Szedély

Account Manager Fipra Slovakia

Do společnosti Fipra Slovakia nastoupil v roce 2014 a v současnosti zastává pozici Account Manager. Je zodpovědný za legislativní monitoring a vypracování zpráv a přípravu analýz legislativních a regulačních opatření v relevantních oblastech.

Po absolvovaní bakalářského stupně studia mezinárodních vztahů na Univerzitě v Oslo získal magisterský titul Master of Advanced International Studies na Diplomatické akademii ve Vídni. V roce 2011 v rámci programu Erasmus absolvoval půlročný studijní pobyt na prestižní univerzitě Sciences Po v Paríži. Odborné a organizační dovednosti si zdokonaloval aktivitou v několika studentských spolcích včetně ročního vedení Norway Model United Nations Society. Během studia se ve výzkumu věnoval primárně vztahům mezi soukromým a veřejným sektorem se zaměřením na roli nadnárodních společností z ekonomického a politického hlediska.

Před nástupem do Fipry absolvoval několik stáží v neziskovém sektoru a státní správě, které zahrnovaly pozice na Velvyslanectví SR v Tel Avivu, v agentuře SARIO či na Ministerstvu financí SR.

Zpět na seznam

Igor Šulík

Managing Leadership Partner Amrop Slovakia
Board Member Jenewein Group

Je Managing Leadership Partner ve společnosti Amrop Slovakia a členem Strategické rady Jenewein Group. Jako seniorní Executive Search konzultant se primárně soustředí na rozvoj spolupráce s mezinárodními společnostmi a je garantem rozvoje odborných řešení v oblasti Leadership Consulting Services. Ve společnosti působí od roku 2002. V mezinárodní struktuře Amropu je zodpovědný za vedení Amrop Global Practice Group Industrial.

Zodpovídá za strategický rozvoj vztahů s nejvyššími představiteli společností v rámci CEO & Board odborné pracovní skupiny, kterým poskytuje řešení i prostřednictvím specializovaných služeb Board Advisory zaměřených na výběr členů a strukturu statutárních orgánů a hodnocení výkonu statutárního orgánu jako celku i jeho jednotlivých členů v komerčním i ve veřejném sektoru. Poskytuje poradenství v oblasti dobré správy a řízení společnosti (Corporate Governance) na lokální i mezinárodní úrovni.

Má dlouholeté zkušenosti s vedením a realizováním mezinárodních projektů v oblasti Executive Search na různé pozice ve správních orgánech společností, na C-úrovni a ostatních manažerských úrovních řízení v celém spektru společností. Má znalosti a zkušenosti s vedením poradenských projektů v oblasti Leadership Services s důrazem na organizační poradenství včetně projektů potenciálových analýz a projektů profesionálního rozvoje správních orgánů společností a managementu. Jako člen mezinárodního NeuroLeadership Institute je lídrem při designování a poskytovaní poradenské služby Context Driven Leadership Assessment využívající nejnovější poznatky kognitivní sociální neurovědy.

Před příchodem do společnosti pracoval v jiné Executive Search společnosti, kterou jednu dobu vedl jako ředitel jejího slovenského zastoupení. Předtím ještě pracoval v administrativě fondu rizikového kapitálu.

Je členem správní rady poradensko-analytického institutu Evropské partnerství pro veřejné strategie (EPPP) působícího v Bratislavě a Bruselu. Dále je členem European Corporate Governance Institute (ECGI) a oficiálním i4 partnerem The About My Brain Institute. Má za sebou bohatou publikační činnost doma a v zahraničí.

Zpět na seznam

Tatiana Šulíková

Research Consultant Amrop Slovakia

Ve společnosti Amrop Slovakia působí na pozici rešeršní konzultantky. Primárně zastřešuje rešeršní fázi Executive Search projektů pro klienty z oblasti Automotive & Industry. Jako seniorní analytik se věnuje analýzám procesů a systémů při nastavování nových konceptů a strategií a hodnocení opatření, která se přijímají v soukromém i ve veřejném sektoru. Součastí společnosti je od roku 2011.

Z předcházejícího pracovního života má zkušenosti z oblasti vzdělávání a koučingu. Participovala na realizaci rozsáhlých projektů v oblasti vědy a výzkumu a na prezentaci jejich výsledků na mezinárodních fórech a konferencích. Má bohaté zkušenosti s redakční, publikační a lektorskou činností.


Zpět na seznam

Andrea Vadkerti

Senior Special Advisor Amrop Slovakia

Kvalita otázek předurčuje hloubku odpovědí - takto jednoduše možno definovat přístup trenérky a koučky top manažerů, která sa stala spolupracovnicí Amropu v roku 2014. V minulosti se na Slovensku prosadila jako respektovaná zpravodajská novinářka specializující sa na hloubkové interview. Právě v tomto období spustila vlastní konzultační byznys zaměřený na Speech Coaching a Soft Skills tréningy.

Po získaní licencí na Executive Coaching ve Velké Británii a intenzivní práci na vlastním osobním rozvoji si vybudovala jméno jako business koučka predevším v rychle rostoucich sektorech IT, technologií a finančnictví. Na kontě má víc než 500 koučovacích hodin a realizovala desítky týmových koučingů a tréninků. Je držitelkou celosvětové licence konzultanta Talent Dynamics a průkopnicí tohoto singapurského Business Development modelu v regionu střední a východní Evropy. Kromě toho získala certifikaci Transformative Master Coach a stala sa členkou Mezinárodní federace koučů ICF (International Coach Federation) v Singapuru. Je aktivní spolupracovnicí uznávaného inštitútu Barrett Values Centre v Londýne a spoluzakladatelkou organizace GIFEW. Při práci využívá převratné metody NLP, neurověd a tappingu a její přístup je holistický.

Je ideálním partnerem klientů, kteří jsou rádi koučováni do hloubky s trvalým přínosem do pracovního života i soukromí. Pracuje efektivně s měřitelnými výsledky. Žije a vzdělává se v zahraničí, což jí dává kosmopolitní nadhled na výzvy slovenských klientů. Jednotlivce i mezinárodní týmy mentoruje, koučuje a trénuje i v anglickém jazyce.

Zpět na seznam

Jana Zemanová

Senior Account Manager Fipra Slovakia

Ve společnosti Fipra Slovakia působí od roku 2008 na pozici Senior Account Manager. Primárně zodpovídá za monitorování a rešerši vládní a parlamentní agendy a vypracování tématických zpráv pro klienty z různých oblastí.

V roce 2007 úspešně ukončila studium na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Následně pokračovala ve studiu na Institutě mezinárodních vztahů a aproximace práva - v rámci programu zaměřeného na vzdělávání expertů pro zahraniční službu. V roce 2009 ukončila trojsemestrální postgraduální studijní program. V rámci rigorózního konání sa věnuje výzkumu na téma Právní aspekty dopadu implementace Lisabonské smlouvy na institucionální rámec Evropské unie. Během studia pracovala v právních kancelářích jako studentská spolupracovnice.

Zpět na seznam

Patrik Zoltvány

Senior Partner Fipra Slovakia
Board Member Jenewein Group

Je senior partnerem a jednatelem společnosti Fipra Slovakia a členem Strategické rady Jenewein Group zodpovědným za teritoriální rozšiřování poradenských služeb. Dlouhodobě se věnuje vedení a realizaci mezinárodních projektů v oblasti veřejných a regulačních záležitostí se specifickým zaměřením na EU Government Affairs, hospodářskou soutěž, státní pomoc, budování kapacít a institucí a strategické poradenství pro programy EU. Ve společnosti Jenewein Group působí od roku 1999 a už v roce 2004 se stal partnerem pro oblast EU Consulting & Lobbying Services a vedoucím EU kanceláře v Bruselu.

Začínal v oblasti poradenství při analýze dopadů členství v EU na aktivity jednotlivých firem, budování kontaktů/vztahů s institucemi a profesními sdruženími v EU a lobing v Bruselu včetně výběru a přípravy odborníků pro evropské záležitosti. Má bohaté zkušenosti s prací zaměřenou na problematiku EU pro komerční a vládní sektor na různých úrovních jako projektový manažer, konzultant a poradce pro ministerstva a evropské instituce v Bruselu.

Byl členem týmu zabezpečujícího oddělení komplexní poradenské nabídky v oblasti Public Affairs & Government Relations, aby se prostřednictvím společnosti Fipra Slovakia stala součástí FIPRA Group, vedoucí evropské skupiny působící v oblasti veřejných a regulačních politik se speciálním zaměřením na strategické vládní vztahy a s vlastním EU zastoupením v Bruselu, které koordinuje zastupování klientů a prosazování jejich zájmů směrem k evropským institucím. Od jejího vzniku v roce 2007 je jejím spolumajitelem a senior partnerem.

Je viceprezidentem poradensko-analytického institutu Evropské partnerství pro veřejné strategie (EPPP) působícího v Bratislavě a Bruselu. Na evropské úrovni byl členem - poradcem Evropského hospodářskeho a sociálního výboru (EESC) v Bruselu (2006-2010), kde se věnoval zejména oblasti externích vztahů se zeměmi připravujícími se na členství v EU. V rámci EESC byl členem Kontaktní skupiny pro Západní Balkán, prostřednictvím které napomáhal těmto zemím při etablování v EU. Má za sebou několik desítek odborných vystoupení a rozsáhlou publikační činnost doma a v zahraničí.

Zpět na seznam