Strategická rada

Za koordináciu spoločných záujmov, strategický rozvoj jednotlivých profesionálnych oblastí a napĺňanie stanovených cieľov zodpovedá Strategická rada. Tvoria ju seniorní partneri a prizvaní odborníci z externého prostredia, ktorí poskytujú nezávislé vstupy a usmernenia prostredníctvom zdieľania názorov na stratégiu skupiny, obchodné plánovanie a ďalšie kľúčové témy. Členovia rady dohliadajú na realizáciu aktivít v súlade so stratégiou, priebežne vyhodnocujú jej plnenie a minimálne raz ročne o aktuálnom stave informujú Valné zhromaždenie.

Členovia

Mario Fondati

Mario Fondati

Managing Client Partner,
Amrop Slovakia
Profil
Miroslav Jankovič

Miroslav Jankovič

Senior Client Partner,
Jenewein Group & Amrop Slovakia
Profil
Igor Šulík

Igor Šulík

Managing Leadership Partner,
Amrop Slovakia
Profil

Patrik Zoltvány

Senior Partner,
Fipra Slovakia
Profil