Kronika

1990 • Dr. Jean-François Jenewein položil základy mezinárodní poradenské společnosti Management Consulting Jenewein s kancelářemi v Praze a Bratislavě
 • Martin Krekáč se stal vedoucím konzultantem a jedním ze dvou statutárních reprezentantů pro Československo

1993

 • Martin Krekáč se stal spolumajitelem společnosti a jedním ze dvou managing partnerů
 • zakládající člen Slovenské asociace pro poradenství v řízení (SAPR)

1998

1999

 • vytvoření specializované Executive Search & Leadership Consulting společnosti, která se stala součástí globálního The Amrop Partnership
 • získání ocenění Zlatý Biatec za podnikatelské aktivity, ekonomické výsledky a celkový přínos pro ekonomiku Slovenské republiky

2000

 • získání ocenění Slovak Gold za nadstandardní kvalitu poskytovaných služeb

2001 • vytvoření poradenské skupiny Amrop Jenewein Group působící v oblasti lidského kapitálu a evropských záležitostí (11. 1. v roce 11. výročí)
 • Martin Krekáč se stal jedním ze dvou chairmanů poradenské skupiny zodpovědným za strategický rozvoj vztahů pro poskytování služeb ve veřejném sektoru a ve státem regulovaných hospodářských odvětvích
 • člen Podnikatelské aliance Slovenska

2004

 • otevření EU kanceláře v Bruselu
 • Patrik Zoltvány se stal partnerem a vedoucím EU kanceláře v Bruselu
 • Martin Krekáč se stal prezidentem a předsedou Správní rady EPPP – European Public Policy Partnership

2005 • zorganizování The 2005 CEE Executive Search Forum u příležitosti 15. výročí Executive Search poradenství na Slovensku
 • Martin Krekáč se stal prezidentem Podnikatelské aliance Slovenska (2005 – 2013)
 • Martin Krekáč se stal členem pracovní skupiny v rámci programu Minerva – Lisabonská strategie pro Slovensko do roku 2010
 • Patrik Zoltvány se stal členem Správní rady EPPP – European Public Policy Partnership
 • získání Amrop ocenění The Chairman 's Award
 • získání mezinárodního certifikátu managementu jakosti dle holandské akreditace

2006

 • Igor Šulík se stal partnerem
 • Martin Krekáč a Patrik Zoltvány se stali členy – poradci Evropského hospodářského a sociálního výboru v Bruselu (2006 – 2010)
 • Martin Krekáč se stal předsedou Národní tématické sítě (NTS) na podporu adaptability podniků a zaměstnanců vůči strukturálním změnám, členem Rady pro reformu vysokých škol, členem komise pro posouzení návrhu edukačního balíku v rámci projektu Internet pro všechny a členem Rady pro program Lidský potenciál a popularizace vědy působící v rámci Agentury na podporu výzkumu a vývoje (APVV)
 • Igor Šulík se stal členem European Corporate Governance Institute (ECGI)
 • Martin Krekáč se stal členem komise Výboru NR SR pro hospodářskou politiku, členem pracovní skupiny pro inovace při Ministerstvu hospodářství SR a členem expertní skupiny pro regionální politiku při Ministerstvu výstavby a regionálního rozvoje SR

2007 • transformace Amrop Jenewein Group na Jenewein Group – poradenskou skupinu poskytující na jednom místě úzké propojení komplexních služeb strategického líderství, managementu a veřejných politik
 • založení specializované Public Affairs & Government Relations společnosti, která se stala součástí Fipra Network
 • Patrik Zoltvány se stal její spolumajitelem a senior partnerem
 • Martin Krekáč se stal předsedou odborné poroty soutěže Žena roku
 • Martin Krekáč a Patrik Zoltvány se stali členy expertní skupiny pro tvorbu vzdělávacího programu Odborná příprava zájemců o práci ve veřejné správě
 • Igor Šulík se stal managing partnerem
 • vznik interního Business Innovation Practice (BIP) zaměřeného na inovaci poradenských produktů a vlastních procesů

2008

 • Martin Krekáč se stal členem pracovní skupiny pro Akční program snižování administratívního zatížení podnikání v SR (2007 – 2012)
 • vytvoření Business Innovation Network (BIN), inovativní platformy poskytující komplexní a efektivní řešení

2009

2010

 • založení specializované Public Affairs společnosti, která se stala součástí CEC Group
 • Martin Krekáč se stal členem Komise pro podnikatelské prostředí Výboru NR SR pre hospodářství, výstavbu a dopravu, členem Komise pre Strategii EU 2020 Výboru NR SR pro evropské záležitosti a členem pracovní skupiny pro novelizaci zákona o investiční pomoci při Ministerstvu hospodářství SR
 • Igor Šulík se stal členem NeuroLeadership Institute
 • získání Fipra ocenění Unit of the Year za mimořádný přínos

2011

 • Martin Krekáč se stal členem pracovní skupiny pro inovaci Strategie celoživotního vzdělávání a celoživotního poradenství při Ministerstvu školství, vědy, výzkumu a sportu SR
 • Martin Krekáč se stal členem Správní rady Žilinské univerzity (2011 – 2016)
 • Martin Krekáč se stal členem představenstva Izraelské obchodní komory na Slovensku

2013

 • Martin Krekáč se stal členem Komise pro dopravu, výstavbu a cestovní ruch a členem Komise pro podnikatelské prostředí, podporu MSP a živnostníků Výboru NR SR pro hospodářské záležitosti

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022