• Líderské postavení

  Od založení v roce 1990 poskytujeme komplexní strategické služby na jednom místě (one-stop shop).

  Více >>
 • Tradice a zkušenost

  Opíráme se o partnery a seniorní tým a přímé zapojení zakladatelů s vlastní úspěšnou zkušeností.

  Více >>
 • Přinášíme inovace

  V rámci našeho individuálního přístupu realizujeme na míru šité a často nevšední řešení.

  Více >>
 • Mezinárodní řešení

  Díky mezinárodnímu networku naše působení přesahuje české a slovenské hranice.

  Více >>
Jsme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, která se v rozmezí více než 30 let rozrostla na jednu z nejznámějších a nejčastěji doporučených společností poskytujících na jednom místě komplexní služby strategického líderství, managementu a veřejných záležitostí.

Prostřednictvím našich kanceláří v Praze a Bratislavě a mezinárodního networku dokážeme držet prst na pulsu nejnovějšího vývoje a v kombinaci s inovativními přístupy nabídnout osvědčené řešení ve středoevropském regionu i mimo něj.

Mezi naše klienty patří mezinárodní společnosti, české i slovenské firmy, investoři, privátní holdingy, rodinné podniky, ale i veřejný a neziskový sektor. Náš tým partnerů a seniorních konzultantů usiluje o vytváření oboustranně výhodných partnerství a budování dlouhodobých vztahů.

Inovace

Podíváme se do budoucnosti. Se vší vážností.
Inovace jsou investice, pokrok a budoucí přidaná hodnota.
Inovace jsou základním předpokladem úspěšné budoucnosti.


Úspěch společnosti v našem pojetí podmiňuje v prvé řadě schopnost poskytovat nejvyšší možnou míru přidané hodnoty. To znamená identifikovat a následovat nové výzvy spojené se současnými trendy vyplývajícími primárně z působení silných globálních hráčů. Právě faktor rychlé konkurenční změny, která má mnohem větší sílu a tempo než kdykoli předtím, mění základní podmínky budoucího úspěchu. Na zabezpečení konkurenční výhody je nevyhnutné být tvůrcem rychlého podnikatelského tempa a ne jen následovat kroky konkurence. Ne všechny společnosti jsou však schopné vyrovnat se s novými trendy a poradit si s konkurencí. Schopnost přežít v podnikání je proto založená na schopnosti inovovat a na schopnosti inovace správně implementovat. Nejprve ve vlastní společnosti a poté i u klientů, kteří následně přeberou štafetu a tento princip využívají dále.

INOVACE A VY.
Dosáhnout úspěchu a stabilního růstu ve světě byznysu, kde se dennodenně objevují nové výzvy, si od moderních společností vyžaduje schopnost flexibilně a rychle reagovat na změny, které přináší globalizace. Základem úspěchu v budoucnosti je poznání, že problémy, kterým čelí větší i menší společnosti, jsou úzce propojené a žádají si komplexní přístup. Spojit zdánlivě nespojitelné a hledat řešení, která se prolínají v rámci společností a trhů, to je úloha, kterou musí úspešní hráči zvládnout, pokud chtějí být úspešní i dále.

S ambicí odpovídat na výzvy zítřka přicházíme s originálním pohledem na poradenské služby. Na základě zkušeností z více než dvou dekád na trhu jsme právě my lídrem, který si uvědomuje, jaká je budoucnost poradenství. Navzdory tomu, že prostřednictvím společností Jenewein Group, Amrop a Fipra je záběr poskytovaných služeb skutečně široký a kvalitní, chceme nabízet klientům více - výjimečný produkt Business Innovation Network (BIN), díky kterému dokážeme komplexně odpovídat na současné i budoucí otázky a problémy.

BIN je inovativní platforma patřící k Jenewein Group. Poskytuje nadstandartní a komplexní řešení pro jakýkoli problém, kterému podnikatelské struktury čelí. Tato myšlenka je jednoduchá a revoluční zároveň. BIN sa nepohybuje v limitech vlastních společností nebo segmentů poradenství, ale prostředníctvím sítě špičkových odborníků využívá synergii jednotlivých profesionálů a jejich přístupu, poznatků a zkušeností a umí dodat skutečně komplexní, efektivní a inovativní řešení.

V praxi jsme díky BIN schopni doplnit experty z vlastních poradenských společností o odborníky a specialisty z jiných oborů, a tak přinést úplně jiné pohledy a řešení. Přes BIN spojujeme ty nejlepší, které je možno na trhu najít. Vklad každého jednotlivce do tohoto exkluzivního týmu z něj dělá flexibilní a funkční platformu schopnou reagovat na jakékoli požadavky s jediným společným cílem - pomoct uspět v rámci byznysu komplexním a inovativním přístupem, jaký nelze nikde jinde najít.

INOVACE A MY.
Inovace jsou pro nás investice, pokrok a přidaná hodnota. Velmi dobře víme, že hledání standardních řešení není dostatečné. V moderním podnikatelském prostředí je nevyhnutné odlišit se, mít kvalitnější produkt, efektivnější systém, na míru šité řešení, interní komunikaci bez informačního šumu, transparentnější vztahy atd. Prostřednictvím interního Business Innovation Practice (BIP) proto ve společnostech Jenewein Group, Amrop a Fipra inovujeme poradenské produkty a vlastní procesy.

BIP prostřednictvím odborně profilovaných a podle potřeby sestavených pracovních týmů definuje a implementuje moderní postupy zabezpečující zvyšování kvality a přidané hodnoty poradenských produktů a procesů s přímým dopadem na zvyšování konkurenceschopnosti a kontinuálního růstu. BIP působí jako inovační, koordinační a komunikační interní jednotka. Svých cílů dosahuje prostřednictvím těchto oblastí:

Inovace produktů
Zahrnuje modernizaci existujících a rozvoj nových poradenských řešení v souladu s globálními trendy. Jejich základem je monitoring a rešeršní přístup k trhu prostřednictvím pravidelného komplexního průzkumu existujících řešení a tzv. tržního benchmarku. Další aktivity vycházejí z interního a externího prostředí (napr. angažovanost managementu a zaměstnanců při rozvoji nových služeb). Stejně důležitý je i funkční systém motivace a vyhodnocování navrhovaných inovačních řešení ze strany managementu a zaměstnanců tak, aby vedl ke stimulaci tvorby a efektivity navrhovaných řešení. Inovační řešení jsou naší hlasnou odpovědí na neustále se rozvíjející konkurenci, globální trendy a požadavky ze strany klientů.

Inovace procesů
Zabezpečuje efektivitu vnitřních procesů při fungování jednotlivých společností a realizaci poradenských řešení. Kvalitní proces jejich realizace je základem budování dlouhodobých vztahů, stanovení efektivních kompetencí členů realizačních týmů, řízení sdílení zodpovědností a dostatečného reportování. Zároveň je základním stavebním prvkem následného úspěšného chodu CRM systému. BIP v této oblasti poskytuje řešení pro tvorbu realizačních postupů, které jsou v souladu s nejmodernějšími a nejefektivnějšími dostupnými způsoby realizace profesionálních řešení. Měnící se tržní prostředí, technické možnosti a globální trendy nás podněcují ke změně našich přístupů směrem k efektivnějším řešením s maximalizací přidané hodnoty.

Jenewein Group, s.r.o., ve Slovenské republice a Amrop Slovakia, s.r.o., se připojili ke konceptu a k implementaci "značky Slovensko" s nosným sloganem Good Idea Slovakia.