• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Jsme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou se silnou vazbou na Rakousko. V rozmezí více než 30 let jsme se rozrostli na jeden z nejznámějších a nejčastěji doporučených středoevropských butiků s globálním dosahem poskytujících na jednom místě (one-stop-shop consultancy) komplexní služby strategického líderství, managementu a veřejných politik.

Naše poradenské týmy jsou aktivní v rámci globálních partnerství a networků, díky čemuž dokážeme držet prst na pulsu nejnovějšího vývoje a v kombinaci s inovativními přístupy nabídnout osvědčené řešení ve středoevropském regionu i mimo něj.

Mezi naše klienty patří mezinárodní společnosti, české i slovenské firmy, investoři, privátní holdingy, rodinné podniky, ale i veřejný a neziskový sektor. Naše poradenské týmy usilují o vytváření oboustranně výhodných partnerství a budování dlouhodobých vztahů.

Více >>

Inovace

Díváme se do budoucnosti. Se vší vážností.
Inovace jsou investice, pokrok a budoucí přidaná hodnota.
Inovace jsou základním předpokladem úspěšné budoucnosti.


Úspěch společnosti v našem pojetí podmiňuje v první řadě schopnost poskytovat nejvyšší možnou míru přidané hodnoty. To znamená identifikovat a následovat nové výzvy spojené se současnými trendy vyplývajícími primárně z působení silných globálních hráčů. Právě faktor rychlé konkurenční změny, která má mnohem větší sílu a tempo než kdykoli předtím, mění základní podmínky budoucího úspěchu. Na zabezpečení konkurenční výhody je nevyhnutné být tvůrcem rychlého podnikatelského tempa a ne jen následovat kroky konkurence. Ne všechny společnosti jsou však schopny vypořádat se s novými trendy a poradit si s konkurencí. Schopnost přežít v podnikání je proto založená na schopnosti inovovat a na schopnosti inovace správně implementovat. Nejprve ve vlastní společnosti a později i u klientů, kteří následně přeberou štafetu a tento princip posouvají dál.

INOVACE A VY.
Dosáhnout úspěchu a stabilního růstu ve světě byznysu, kde se dennodenně objevují nové výzvy, si od moderních společností vyžaduje schopnost flexibilně a rychle reagovat na změny, které přináší globalizace. Základem úspěchu v budoucnosti je poznání, že problémy, kterým čelí větší i menší společnosti, jsou úzce propojené a vyžadují komplexní přístup. Spojovat zdánlivě nespojitelné a hledat řešení, která se prolínají v rámci společností a trhů, to je úkol, který musí úspěšní hráči zvládnout, pokud chtějí být nadále úspěšní.

Na základě zkušeností získaných během více než tří dekád na trhu jsme lídrem, který plně chápe potřeby našich klientů. Navzdory tomu, že prostřednictvím vlastních poradenských týmů skupiny Jenewein Group je záběr poskytovaných služeb skutečně široký a kvalitní, chceme komplexně odpovídat na současné i budoucí otázky a problémy.

Business Innovation Network (BIN) je Jenewein inovativní platforma patřící ke skupině Jenewein Group. Poskytuje nadstandardní a komplexní řešení pro jakýkoli problém, kterému podnikatelské struktury čelí. Tato myšlenka je jednoduchá a revoluční zároveň. BIN se nepohybuje v limitech vlastních společností nebo segmentů poradenství, ale prostřednictvím sítě špičkových odborníků využívá synergii jednotlivých profesionálů a jejich přístupu, poznatků a zkušeností a umí dodat skutečně komplexní, efektivní a inovativní řešení.

V praxi jsme díky BIN sschopni doplnit vlastní poradenské týmy o odborníky a specialisty z jiných oborů, a tak přinést úplně jiné pohledy a řešení. Přes BIN spojujeme ty nejlepší, které je možno na trhu najít. Vklad každého jednotlivce do tohoto exkluzivního týmu z něj dělá flexibilní a funkční platformu schopnou reagovat na jakékoli požadavky s jediným společným cílem – pomoct uspět v rámci byznysu komplexním a inovativním přístupem, jaký nelze nikde jinde najít.

INOVACE A MY.
Inovace jsou pro nás investice, pokrok a přidaná hodnota. Velmi dobře víme, že hledání standardních řešení není dostatečné. V moderním podnikatelském prostředí je nevyhnutné se odlišit, mít kvalitnější produkt, efektivnější systém, na míru šité řešení, interní komunikaci bez informačního šumu, transparentnější vztahy atd. Prostřednictvím interního Business Innovation Practice (BIP) proto v skupině Jenewein Group inovujeme poradenské produkty a vlastní procesy.

BIP prostřednictvím odborně profilovaných a podle potřeby sestavených pracovních týmů definuje a implementuje moderní postupy zajišťující zvyšování kvality a přidané hodnoty poradenských produktů a procesů s přímým dopadem na zvyšování konkurenceschopnosti a kontinuálního růstu. BIP působí jako inovační, koordinační a komunikační interní jednotka. Svých cílů dosahuje prostřednictvím těchto oblastí:

Inovace produktů
Zahrnuje modernizaci stávajících a rozvoj nových poradenských řešení v souladu s globálními trendy. Jejich základem je monitoring a rešeršní přístup k trhu prostřednictvím pravidelného komplexního průzkumu stávajících řešení a tzv. tržního benchmarku. Další aktivity vycházejí z interního a externího prostředí (např. angažovanost managementu a zaměstnanců při rozvoji nových služeb). Stejně důležitý je i funkční systém motivace a vyhodnocování navrhovaných inovačních řešení ze strany managementu a zaměstnanců tak, aby vedl ke stimulaci tvorby a efektivity navrhovaných řešení. Inovační řešení jsou naší hlasnou odpovědí na neustále se rozvíjející konkurenci, globální trendy a požadavky ze strany klientů.

Inovace procesů
Zabezpečuje efektivitu vnitřních procesů při fungování jednotlivých společností a realizaci poradenských řešení. Kvalitní proces jejich realizace je základem budování dlouhodobých vztahů, stanovení efektivních kompetencí členů realizačních týmů, řízení sdílení zodpovědností a dostatečného reportování. Zároveň je základním stavebním prvkem následného úspěšného chodu CRM systému. BIP v této oblasti poskytuje řešení pro tvorbu realizačních postupů, které jsou v souladu s nejmodernějšími a nejefektivnějšími dostupnými způsoby realizace profesionálních řešení. Měnící se tržní prostředí, technické možnosti a globální trendy nás podněcují ke změně našich přístupů směrem k efektivnějším řešením s maximalizací přidané hodnoty.Skupina Jenewein Group se ve Slovenské republice připojila ke konceptu a k implementaci „značky Slovensko“ s nosným sloganem Good Idea Slovakia.