• Líderské postavení

  Jenewein Group od založení v roce 1990 poskytuje komplexní služby nejvyšší úrovně.

  Více >>
 • Orientace na klienta

  Jenewein Group nabízí komfort prostředníctvím jedné česko-slovenské skupiny.

  Více >>
 • Inovativní přístup

  Jenewein Group nezná limity a snaží sa vyhovět jakýmkoli výzvám.

  Více >>
 • Mezinárodní dosah

  Jenewein Group díky mezinárodnímu zázemí přesahuje české a slovenské hranice.

  Více >>
Jsme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, která hrdě a úspěšně realizuje strategickou vizi tak, jak ji nastartoval náš zakladatel Dr. Jean-François Jenewein. Od roku 1990 jsme postupně získali pověst respektovaného partnera, který dodává na výsledek orientované řešení a strategie ve všech klíčových oblastech.

Prostřednictvím našich kanceláří v Praze a Bratislavě a mezinárodní přítomnosti v Bruselu a Londýně dokážeme držet prst na pulsu nejnovějšího vývoje a v kombinaci s inovativními přístupy nabídnout osvědčené řešení ve středoevropském regionu i mimo něj.

Mezi naše klienty patří mezinárodní společnosti, české i slovenské firmy, investoři, rodinné podniky, ale i veřejný a neziskový sektor. Náš tým partnerů a seniorních konzultantů usiluje o vytváření oboustranně výhodných partnerství a budování dlouhodobých vztahů.

Legal Notice

Tento dokument obsahuje právní informace vztahující se na obsah webové stránky www.jeneweingroup.com (dále jen "stránka").

Jenewein Group je strategická poradenská společnost se zaměřením na Strategic Management Consulting. Je integrující platformou pro působení poradenských společností (Amrop a Fipra) a sdružení (EPPP), která jsou samostatnými a nezávislými právnickými subjekty. Členské společnosti ani sdružení nemají oprávnění právně ani jinak zavazovat společnost Jenewein Group nebo ostatní z členských subjektů. Společnost Jenewein Group zároveň není oprávněná právně nebo jinak zavazovat své členské subjekty. Jenewein Group ani žádný z členských subjektů nezodpovídá za konání ani opomenutí ostatních členských subjektů.

Informace obsažené a přístupné na této stránce jsou poskytovány společností Jenewein Group jako vlastníkem této stránky a jsou určené pro uživatele na získání všeobecných informací týkajících se společnosti Jenewein Group nebo její činnosti. Obsah stránky je předmětem autorského práva a jakékoli neoprávněné použití dokumentů, informací a jiných údajů na této stránce může porušit toto autorské právo nebo jiná práva.

Společnost Jenewein Group povoluje použití dokumentů a informací, které lze získat z této stránky, zejména údaje o společnosti a jejích členských subjektech, informace o jejich činnostech, za dodržení níže uvedených podmínek:

 • použití dokumentů a informací není výslovně zakázáno
 • dokument nebude použit na účel, který je přímo nebo nepřímo komerční
 • dokumenty a informace získané z této stránky budou použity výhradně na informační účely pro osobní potřebu a nebudou žádným způsobem kopírované ani dále šířené
 • dokumenty a informace nebudou žádným způsobem upravovány
 • dokumenty a každá jejich kopie bude obsahovat údaje o nositeli autorských práv
 • bude uveden zdroj, ze kterého byly dokumenty a informace získány


Upozorňujeme, že použití dokumentů a informací z této stránky na jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno. Vyšší uvedený souhlas na použití dokumentů a informací z této stránky není souhlasem na použití nebo napodobování grafického uspořádání nebo úpravy stránky ani udělením licence.

Jenewein Group se v co největším rozsahu snaží zabezpečit, aby informace obsažené na této stránce byly získané ze spolehlivých a věrohodných zdrojů. Jenewein Group však není zodpovědná za jakékoli chyby nebo nedostatky ani za výsledek vzniklý v důsledku použití těchto informací, takové použití je na vlastní zodpovědnost. Jenewein Group, ani žádný její členský subjekt, nejsou zodpovědné za ztráty a rizika vyplývající z použití dokumentů a informací z této stránky, ani za jakékoli následné újmy, nepřímé či náhodné, nebo jiné škody jakékoli povahy způsobené v souvislosti s použitím těchto dokumentů a informací.

Jenewein je registrovaná obchodní značka společnosti Jenewein Group, s.r.o.