• Líderské postavení

  Od založení v roce 1990 poskytujeme komplexní strategické služby na jednom místě (one-stop shop).

  Více >>
 • Tradice a zkušenost

  Opíráme se o partnery a seniorní tým a přímé zapojení zakladatelů s vlastní úspěšnou zkušeností.

  Více >>
 • Přinášíme inovace

  V rámci našeho individuálního přístupu realizujeme na míru šité a často nevšední řešení.

  Více >>
 • Mezinárodní řešení

  Díky mezinárodnímu networku naše působení přesahuje české a slovenské hranice.

  Více >>
Jsme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, která se v rozmezí více než 30 let rozrostla na jednu z nejznámějších a nejčastěji doporučených společností poskytujících na jednom místě komplexní služby strategického líderství, managementu a veřejných záležitostí.

Prostřednictvím našich kanceláří v Praze a Bratislavě a mezinárodního networku dokážeme držet prst na pulsu nejnovějšího vývoje a v kombinaci s inovativními přístupy nabídnout osvědčené řešení ve středoevropském regionu i mimo něj.

Mezi naše klienty patří mezinárodní společnosti, české i slovenské firmy, investoři, privátní holdingy, rodinné podniky, ale i veřejný a neziskový sektor. Náš tým partnerů a seniorních konzultantů usiluje o vytváření oboustranně výhodných partnerství a budování dlouhodobých vztahů.

Legal Notice

Tento dokument obsahuje právní informace vztahující se na obsah webové stránky www.jeneweingroup.com (dále jen "stránka").

Jenewein Group je strategická poradenská společnost se zaměřením na Strategic Management Consulting. Je integrující platformou pro působení poradenských společností (Amrop a Fipra) a sdružení (EPPP), která jsou samostatnými a nezávislými právnickými subjekty. Členské společnosti ani sdružení nemají oprávnění právně ani jinak zavazovat společnost Jenewein Group nebo ostatní z členských subjektů. Společnost Jenewein Group zároveň není oprávněná právně nebo jinak zavazovat své členské subjekty. Jenewein Group ani žádný z členských subjektů nezodpovídá za konání ani opomenutí ostatních členských subjektů.

Informace obsažené a přístupné na této stránce jsou poskytovány společností Jenewein Group jako vlastníkem této stránky a jsou určené pro uživatele na získání všeobecných informací týkajících se společnosti Jenewein Group nebo její činnosti. Obsah stránky je předmětem autorského práva a jakékoli neoprávněné použití dokumentů, informací a jiných údajů na této stránce může porušit toto autorské právo nebo jiná práva.

Společnost Jenewein Group povoluje použití dokumentů a informací, které lze získat z této stránky, zejména údaje o společnosti a jejích členských subjektech, informace o jejich činnostech, za dodržení níže uvedených podmínek:

 • použití dokumentů a informací není výslovně zakázáno
 • dokument nebude použit na účel, který je přímo nebo nepřímo komerční
 • dokumenty a informace získané z této stránky budou použity výhradně na informační účely pro osobní potřebu a nebudou žádným způsobem kopírované ani dále šířené
 • dokumenty a informace nebudou žádným způsobem upravovány
 • dokumenty a každá jejich kopie bude obsahovat údaje o nositeli autorských práv
 • bude uveden zdroj, ze kterého byly dokumenty a informace získány


Upozorňujeme, že použití dokumentů a informací z této stránky na jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno. Vyšší uvedený souhlas na použití dokumentů a informací z této stránky není souhlasem na použití nebo napodobování grafického uspořádání nebo úpravy stránky ani udělením licence.

Jenewein Group se v co největším rozsahu snaží zabezpečit, aby informace obsažené na této stránce byly získané ze spolehlivých a věrohodných zdrojů. Jenewein Group však není zodpovědná za jakékoli chyby nebo nedostatky ani za výsledek vzniklý v důsledku použití těchto informací, takové použití je na vlastní zodpovědnost. Jenewein Group, ani žádný její členský subjekt, nejsou zodpovědné za ztráty a rizika vyplývající z použití dokumentů a informací z této stránky, ani za jakékoli následné újmy, nepřímé či náhodné, nebo jiné škody jakékoli povahy způsobené v souvislosti s použitím těchto dokumentů a informací.

Jenewein je registrovaná obchodní značka společnosti Jenewein Group, s.r.o.