• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Jsme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou se silnou vazbou na Rakousko. V rozmezí více než 30 let jsme se rozrostli na jeden z nejznámějších a nejčastěji doporučených středoevropských butiků s globálním dosahem poskytujících na jednom místě (one-stop-shop consultancy) komplexní služby strategického líderství, managementu a veřejných politik.

Naše poradenské týmy jsou aktivní v rámci globálních partnerství a networků, díky čemuž dokážeme držet prst na pulsu nejnovějšího vývoje a v kombinaci s inovativními přístupy nabídnout osvědčené řešení ve středoevropském regionu i mimo něj.

Mezi naše klienty patří mezinárodní společnosti, české i slovenské firmy, investoři, privátní holdingy, rodinné podniky, ale i veřejný a neziskový sektor. Naše poradenské týmy usilují o vytváření oboustranně výhodných partnerství a budování dlouhodobých vztahů.

Více >>

Legal Notice

Tento dokument obsahuje právní informace vztahující se na obsah webové stránky www.jeneweingroup.com (dále jen "stránka").

Jenewein Group je prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou s globálním dosahem poskytující na jednom místě (one-stop-shop consultancy) komplexní služby strategického líderství, managementu a veřejných politik. Součástí její portfolia jsou specializované společnosti, přes které jsou naše poradenské tímy aktivní v rámci globálních partnerství a networků (Jenewein Executive, Fipra, CEC a EPPP) a zároveň jsou samostatnými a nezávislými právnickými subjekty. Členské společnosti ani sdružení nemají oprávnění právně ani jinak zavazovat Jenewein Group nebo ostatní z členských subjektů. Jenewein Group zároveň není oprávněná právně nebo jinak zavazovat své členské subjekty. Jenewein Group ani žádný z členských subjektů nezodpovídá za konání ani opomenutí ostatních členských subjektů.

Informace obsažené a přístupné na této stránce jsou poskytovány Jenewein Group jako vlastníkem této stránky a jsou určeny pro uživatele na získání všeobecných informací týkajících se Jenewein Group nebo její činnosti. Obsah stránky je předmětem autorského práva a jakékoli neoprávněné použití dokumentů, informací a jiných údajů na této stránce může porušit toto autorské právo nebo jiná práva.

Jenewein Group povoluje použití dokumentů a informací, které lze získat z této stránky, zejména údaje o společnostech a platformách v jejím portfoliu, informace o jejich činnostech, za dodržení níže uvedených podmínek:

 • použití dokumentů a informací není výslovně zakázáno
 • dokument nebude použit na účel, který je přímo nebo nepřímo komerční
 • dokumenty a informace získané z této stránky budou použity výhradně na informační účely pro osobní potřebu a nebudou žádným způsobem kopírované ani dále šířené
 • dokumenty a informace nebudou žádným způsobem upravovány
 • dokumenty a každá jejich kopie bude obsahovat údaje o nositeli autorských práv
 • bude uveden zdroj, ze kterého byly dokumenty a informace získány


Upozorňujeme, že použití dokumentů a informací z této stránky na jakýkoli jiný účel je výslovně zakázáno. Vyšší uvedený souhlas na použití dokumentů a informací z této stránky není souhlasem na použití nebo napodobování grafického uspořádání nebo úpravy stránky ani udělením licence.

Jenewein Group se v co největším rozsahu snaží zabezpečit, aby informace obsažené na této stránce byly získány ze spolehlivých a věrohodných zdrojů. Jenewein Group však není zodpovědná za jakékoli chyby nebo nedostatky ani za výsledek vzniklý v důsledku použití těchto informací, protože takové použití je na vlastní odpovědnost. Jenewein Group, ani žádná ze společností z jejího portfolia, nejsou odpovědné za ztráty a rizika vyplývající z použití dokumentů a informací z této stránky, ani za jakékoli následné újmy, nepřímé či náhodné, nebo jiné škody jakékoli povahy způsobené v souvislosti s použitím těchto dokumentů a informací.

Jenewein je registrovaná obchodní značka společnosti Jenewein Group, s.r.o.