• Líderské postavení

  Od založení v roce 1990 poskytujeme komplexní strategické služby na jednom místě (one-stop shop).

  Více >>
 • Tradice a zkušenost

  Opíráme se o partnery a seniorní tým a přímé zapojení zakladatelů s vlastní úspěšnou zkušeností.

  Více >>
 • Přinášíme inovace

  V rámci našeho individuálního přístupu realizujeme na míru šité a často nevšední řešení.

  Více >>
 • Mezinárodní řešení

  Díky mezinárodnímu networku naše působení přesahuje české a slovenské hranice.

  Více >>
Jsme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, která hrdě a úspěšně realizuje strategickou vizi tak, jak ji nastartoval náš zakladatel Dr. Jean-François Jenewein. Od roku 1990 jsme postupně získali pověst respektovaného partnera, který dodává na výsledek orientované řešení a strategie ve všech klíčových oblastech.

Prostřednictvím našich kanceláří v Praze a Bratislavě a mezinárodního networku dokážeme držet prst na pulsu nejnovějšího vývoje a v kombinaci s inovativními přístupy nabídnout osvědčené řešení ve středoevropském regionu i mimo něj.

Mezi naše klienty patří mezinárodní společnosti, české i slovenské firmy, investoři, privátní holdingy, rodinné podniky, ale i veřejný a neziskový sektor. Náš tým partnerů a seniorních konzultantů usiluje o vytváření oboustranně výhodných partnerství a budování dlouhodobých vztahů.

Kronika

1990

 • založení česko-slovenské poradenské společnosti Management Consulting Jenewein s kancelářemi v Praze a Bratislavě

1993

 • Martin Krekáč se stal spolumajitelem společnosti Management Consulting Jenewein (SK) a jedním ze dvou managing partnerů

1995

 • přejmenování společnosti Management Consulting Jenewein na Jenewein & Partners

1996

 • založení společnosti AJG Consulting v Bratislavě

1998

 • založení neziskové organizace Non-Profit Consulting v Bratislavě

2001

 • vytvoření poradenské skupiny Amrop Jenewein Group (SK) působící v oblasti lidského kapitálu a evropských záležitostí (Jenewein & Partners, AJG Consulting, Non-Profit Consulting)
 • Martin Krekáč se stal jedním ze dvou chairmanů poradenské skupiny zodpovědným za strategický rozvoj vztahů pro poskytování služeb ve veřejném sektoru a ve státem regulovaných průmyslových odvětvích

2004

 • otevření EU kanceláře v Bruselu
 • Patrik Zoltvány se stal partnerem v AJG Consulting a vedoucím EU kanceláře v Bruselu
 • změna stanov a názvu neziskové organizace Non-Profit Consulting na poradensko-analytický institut EPPP – European Public Policy Partnership
 • Martin Krekáč se stal prezidentem a předsedou Správní rady EPPP – European Public Policy Partnership

2005

 • Martin Krekáč se stal prezidentem Podnikatelské aliance Slovenska (2005 – 2013)
 • Martin Krekáč se stal členem pracovní skupiny v rámci programu Minerva – Lisabonská strategie pro Slovensko do roku 2010
 • Patrik Zoltvány se stal členem Správní rady EPPP – European Public Policy Partnership

2006

 • Igor Šulík se stal partnerem v společnosti Jenewein & Partners
 • Martin Krekáč a Patrik Zoltvány se stali členy – poradci Evropského hospodářského a sociálního výboru (2006 – 2010)
 • Igor Šulík se stal Board Advisory Practice Group Leader pro region střední a východní Evropy
 • Martin Krekáč se stal předsedou Národní tématické sítě (NTS) na podporu adaptability podniků a zaměstnanců vůči strukturálním změnám, členem Rady pro reformu vysokých škol, členem komise pro posouzení návrhu edukačního balíku v rámci projektu Internet pro všechny a členem Rady pro program Lidský potenciál a popularizace vědy působící v rámci Agentury na podporu výzkumu a vývoje (APVV)
 • Igor Šulík se stal členem European Corporate Governance Institute (ECGI)
 • Martin Krekáč se stal členem komise Výboru NR SR pro hospodářskou politiku, členem pracovní skupiny pro inovace při Ministerstvu hospodářství SR a členem expertní skupiny pro regionální politiku při Ministerstvu výstavby a regionálního rozvoje SR

2007

 • Martin Krekáč se stal předsedou odborné poroty soutěže Žena roku
 • Martin Krekáč a Patrik Zoltvány se stali členy expertní skupiny pro tvorbu vzdělávacího programu Odborná příprava zájemců o práci ve veřejné správě
 • změna jména Jenewein & Partners na Amrop Slovakia – Global Executive Search
 • Igor Šulík se stal managing partnerem v společnosti Amrop Slovakia
 • založení společnosti Fipra Slovakia – Public Policy & Regulatory Advisers
 • Patrik Zoltvány se stal senior partnerem v společnosti Fipra Slovakia
 • transformace Amrop Jenewein Group na Jenewein Group – poradenskou skupinu se zaměřením na Strategic Management Consulting, která je integrující platformou pro působení poradenských společností Amrop Jenewein (Retained Executive Search & Leadership Consulting) a Fipra (Public Affairs & Government Relations)
 • vznik interního Business Innovation Practice (BIP) zaměřeného na inovaci poradenských produktů a vlastních procesů

2008

 • Martin Krekáč se stal členem pracovní skupiny pro Akční program snižování administratívního zatížení podnikání v SR (2007 – 2012)
 • rozšíření poradenské nabídky Jenewein Group prostřednictvím založení Business Innovation Network (BIN), inovativní platformy poskytující komplexní a efektivní řešení spojením špičkových odborníků z různých oborů

2009

2010

 • globální rebranding a úprava jména na Amrop – Context Driven Executive Search
 • Martin Krekáč se stal členem Komise pro podnikatelské prostředí Výboru NR SR pre hospodářství, výstavbu a dopravu, členem Komise pre Strategii EU 2020 Výboru NR SR pro evropské záležitosti a členem pracovní skupiny pro novelizaci zákona o investiční pomoci při Ministerstvu hospodářství SR
 • Igor Šulík se stal členem NeuroLeadership Institute

2011

 • Martin Krekáč se stal členem pracovní skupiny pro inovaci Strategie celoživotního vzdělávání a celoživotního poradenství při Ministerstvu školství, vědy, výzkumu a sportu SR
 • Martin Krekáč se stal členem Správní rady Žilinské univerzity a členem představenstva Izraelské obchodní komory na Slovensku
 • Igor Šulík založil Local Interest Group (LIG) pod hlavičkou NeuroLeadership Institute

2012

 • Igor Šulík se stal členem Správní rady OZ Člověk v ohrožení (2012 – 2016)

2013

 • Martin Krekáč se stal členem Komise pro dopravu, výstavbu a cestovní ruch a členem Komise pro podnikatelské prostředí, podporu MSP a živnostníků Výboru NR SR pro hospodářské záležitosti
 • představení sloganu Amrop – Leaders For What´s Next

2014

2015

2016

 • získaní Pečetě spolehlivosti a ocenění „spolehlivý partner ve veřejných zakázkách“
 • Martin Krekáč se stal členem výběrové komise pro soutěž Podnikatelka Slovenska 2015
 • Amrop Jenewein se stala partnerem Aliance pro mladé
 • Martin Krekáč se stal členem Komise pro podnikatelské prostředí, podporu MSP a živnostníků Výboru NR SR pro hospodářské záležitosti
 • získaní Certifikátu finanční stability a ocenění „finančně stabilní podnik v segmentu malých a středních podniků“

2017

 • Igor Šulík se stal vedoucím globální Industrial Practice Group v rámci The Amrop Partnership
 • Martin Krekáč součástí trojice osobností nominovaných na ocenění Křišťálové křídlo za rok 2016 v kategorii Hospodářství
 • Igor Šulík se stal certifikovaným konzultantem modelu i4 Neuroleader
 • Amrop oslavuje 40 let úspešného globálního působení v oblasti Executive Search a Leadership Consulting
 • Amrop Jenewein se stala partnerem The About My Brain Institute
 • Igor Šulík získal titul Master Trainer pro model i4 Neuroleader
 • Igor Šulík se stal managing leadership partnerem v společnosti Amrop Slovakia
 • Ladislava Molnárová se stala talent acquisition partnerkou v společnosti Amrop Jenewein
 • Marek Hradílek se stal client partnerem v společnosti Amrop Jenewein a Head of Investment Advisory v Jenewein Group

2018

2019

 • Tomáš Bereta se stal client partnerem v společnosti Fipra
 • Matej Taliga se stal client partnerem v společnosti Amrop Slovakia

2020