• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Jsme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou se silnou vazbou na Rakousko. V rozmezí více než 30 let jsme se rozrostli na jeden z nejznámějších a nejčastěji doporučených středoevropských butiků s globálním dosahem poskytujících na jednom místě (one-stop-shop consultancy) komplexní služby strategického líderství, managementu a veřejných politik.

Naše poradenské týmy jsou aktivní v rámci globálních partnerství a networků, díky čemuž dokážeme držet prst na pulsu nejnovějšího vývoje a v kombinaci s inovativními přístupy nabídnout osvědčené řešení ve středoevropském regionu i mimo něj.

Mezi naše klienty patří mezinárodní společnosti, české i slovenské firmy, investoři, privátní holdingy, rodinné podniky, ale i veřejný a neziskový sektor. Naše poradenské týmy usilují o vytváření oboustranně výhodných partnerství a budování dlouhodobých vztahů.

Více >>

Společenská zodpovědnost

Pro skupinu Jenewein Group je nejdůležitějším faktorem na cestě k úspěchu a spokojenosti klientů závazek k zodpovědnosti v podnikání (Responsible Business). Naše činnost, jednoduše všechno, co děláme, nekompromisně vychází z pevného základu – nejvyšších profesních a etických principů.

Současně se však snažíme nezapomínat na společnost a prostředí okolo nás. Pevnou součástí naší politiky se proto stala společenská zodpovědnost a firemní filantropie (Corporate Social Responsibility). Angažovanosti a nezištné podpoře potřebných oblastí jako nejvyšší formě zodpovědného chování podřizujeme nejen každodenní činnost, ale i celkovou strategii rozvoje. V samostatné linii úzce propojené s ostatními cíli jsme si předsevzali jít vysoko nad rámec běžných zvyklostí. Nechceme těžit ze stávajících zdrojů a potenciálu, ale na základě hlubokého přesvědčení máme chuť tvořit a přispívat k tvorbě hodnot, jejichž rozvoj se stane základem pro inspiraci budoucích generací, lepšího společenského prostředí a kvality života všech občanů.


ZÁKLADNÍ PILÍŘE CSR

Zodpovědnost k morálce a etice. Pracujeme převážně s lidmi, a proto jsou nejvyšší morální a etické principy základním předpokladem našeho profesionálního přístupu ke klientům a kandidátům i veřejně prospěšných aktivit.

Zodpovědnost ke společnosti. Stojí za vším, co děláme, za každou službou a každou inovací, protože se snažíme vytvářet hodnoty, které přispívají k budování vzdělané, moderní a ohleduplné společnosti, ve které chceme pracovat a žít – vychovávat děti a starat se o rodiny.

Zodpovědnost k těm, co potřebují pomoc. Myslíme si, že jsme dostatečně silní na to, abychom mohli pomáhat slabším, především těm, kteří nemají takové možnosti jako my.

Zodpovědnost k životnímu prostředí. Dáváme pozor na všechno, například také na to, jaké tonery a papír používáme a zda naši dodavatelé splňují nejpřísnější normy. V našich výstupech poukazujeme na důležitost ochrany životního prostředí a tato témata neustále stavíme do centra pozornosti.

Zodpovědnost k budoucnosti. Od začátku působení na trhu pomáháme talentům. Snažíme se jim otevřít oči, rozvázat ruce a otevřít dveře k objevení a využití vlastního potenciálu. Více než tři desítky let participujeme na rozvoji mladých lidí a talentů a budování znalostní společnosti.

V souladu s hlavním podnikatelským zaměřením jsme se v rámci společenské zodpovědnosti a firemní filantropie doposud věnovaly v první řadě prohlubování, šíření a prosazování myšlenek kladoucích důraz na rozvoj společnosti na bázi znalostní ekonomiky prostřednictvím lidského kapitálu. Současné veřejně-prospěšné aktivity zahrnují dlouhodobé partnerství, přímou a odbornou podporu inovativních projektů a poskytnutí zázemí v několika oblastech (znalostní společnost, dobrá správa společnosti, inovace, podpora dětí, mladých talentů, absolventů vysokých škol a rodiny, rovnost příležitostí apod.).

Více informací o konkrétních partnerstvích...