• Líderské postavení

  Od založení v roce 1990 poskytujeme komplexní strategické služby na jednom místě (one-stop shop).

  Více >>
 • Tradice a zkušenost

  Opíráme se o partnery a seniorní tým a přímé zapojení zakladatelů s vlastní úspěšnou zkušeností.

  Více >>
 • Přinášíme inovace

  V rámci našeho individuálního přístupu realizujeme na míru šité a často nevšední řešení.

  Více >>
 • Mezinárodní řešení

  Díky mezinárodnímu networku naše působení přesahuje české a slovenské hranice.

  Více >>
Jsme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, která se v rozmezí více než 30 let rozrostla na jednu z nejznámějších a nejčastěji doporučených společností poskytujících na jednom místě komplexní služby strategického líderství, managementu a veřejných záležitostí.

Prostřednictvím našich kanceláří v Praze a Bratislavě a mezinárodního networku dokážeme držet prst na pulsu nejnovějšího vývoje a v kombinaci s inovativními přístupy nabídnout osvědčené řešení ve středoevropském regionu i mimo něj.

Mezi naše klienty patří mezinárodní společnosti, české i slovenské firmy, investoři, privátní holdingy, rodinné podniky, ale i veřejný a neziskový sektor. Náš tým partnerů a seniorních konzultantů usiluje o vytváření oboustranně výhodných partnerství a budování dlouhodobých vztahů.

Společenská zodpovědnost

Pro společnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra je nejdůležitejším faktorem na cestě k úspěchu a spokojenosti klientů závazek k zodpovědnosti v podnikání (Responsible Business). Naše činnost, jednoduše všechno, co děláme, nekompromisně vychází z pevného základu - nejvyšších profesních a etických principů.

Současně se však snažíme nezapomínat na společnost a prostředí okolo nás. Pevnou součastí politiky Jenewein Group stejně jako i společností Amrop a Fipra se proto stala společenská zodpovědnost a firemní filantropie (Corporate Social Responsibility). Angažovanosti a nezištné podpoře potřebných oblastí jako nejvyšší formě zodpovědného chování podřizujeme nejen každodenní činnost, ale i celkovou strategii rozvoje. V samostatné linii úzce propojené s ostatními cíli jsme si předsevzeli jít vysoko nad rámec běžných zvyklostí. Nechceme těžit z existujících zdrojů a potenciálu, ale na základě hlubokého přesvědčení máme chuť tvořit a přispívat k tvorbě hodnot, jejichž rozvoj se stane základem pro inspiraci budoucích generací, lepšího společenského prostředí a kvality života všech občanů.


ZÁKLADNÍ PILÍŘE CSR

Zodpovědnost k morálce a etice. Pracujeme převážně s lidmi, a proto jsou nejvyšší morální a etické princípy základním předpokladem našeho profesionálního přístupu ke klientům a kandidátům i veřejně prospěšných aktivít.

Zodpovědnost ke společnosti. Stojí za vším, co děláme, za každou službou a každou inovací, protože se snažíme vytvářet hodnoty, které přispívají k budování vzdělané, moderní a ohleduplné společnosti, ve které chceme pracovat a žít - vychovávat děti a starat se o rodiny.

Zodpovědnost k těm, co potřebují pomoc. Myslíme si, že jsme dostatečně silní na to, abychom mohli pomáhat slabším, především těm, kteří nemají takové možnosti jako my.

Zodpovědnost k životnímu prostředí. Dáváme pozor na vše, například i na to, jaké tonery a papír používáme a či naši dodavatelé splňují nejpřísnější normy. V našich výstupech poukazujeme na důležitost ochrany životního prostředí a tato témata neustále stavíme do centra pozornosti.

Zodpovědnost k budoucnosti. Od začátku působení na trhu pomáháme talentům. Snažíme se jim otevřít oči, rozvázat ruce a otevřít dveře k objevení a využití vlastního potenciálu. Více než třicet let participujeme na rozvoji mladých lidí a talentů a budování znalostní společnosti.

V souladě s hlavním podnikatelským zaměřením se společnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra v rámci společenské zodpovědnosti a firemní filantropie doposud věnovaly v první řadě prohlubování, šíření a prosazování myšlenek kladoucích důraz na rozvoj společnosti na bázi znalostní ekonomiky prostřednictvím lidského kapitálu. Současné veřejno-prospěšné aktivity zahrnují dlouhodobé partnerství, přímou a odbornou podporu inovativních projektů a poskytnutí zázemí v několika oblastech (znalostní společnost, dobrá správa společnosti, inovace, podpora dětí, mladých talentů, absolventů vysokých škol a rodiny, rovnost příležitostí apod.).

Více informací o konkrétních partnerstvích...