• Líderské postavení

  Jenewein Group od založení v roce 1990 poskytuje komplexní služby nejvyšší úrovně.

  Více >>
 • Orientace na klienta

  Jenewein Group nabízí komfort prostředníctvím jedné česko-slovenské skupiny.

  Více >>
 • Inovativní přístup

  Jenewein Group nezná limity a snaží sa vyhovět jakýmkoli výzvám.

  Více >>
 • Mezinárodní dosah

  Jenewein Group díky mezinárodnímu zázemí přesahuje české a slovenské hranice.

  Více >>
Jsme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, která hrdě a úspěšně realizuje strategickou vizi tak, jak ji nastartoval náš zakladatel Dr. Jean-François Jenewein. Od roku 1990 jsme postupně získali pověst respektovaného partnera, který dodává na výsledek orientované řešení a strategie ve všech klíčových oblastech.

Prostřednictvím našich kanceláří v Praze a Bratislavě a mezinárodní přítomnosti v Bruselu a Londýně dokážeme držet prst na pulsu nejnovějšího vývoje a v kombinaci s inovativními přístupy nabídnout osvědčené řešení ve středoevropském regionu i mimo něj.

Mezi naše klienty patří mezinárodní společnosti, české i slovenské firmy, investoři, rodinné podniky, ale i veřejný a neziskový sektor. Náš tým partnerů a seniorních konzultantů usiluje o vytváření oboustranně výhodných partnerství a budování dlouhodobých vztahů.

Vaše kariéra

Jenewein Group a společnosti v jejím portfoliu vytvářejí prostor pro talentované lidi, kteří se chtějí profesně uplatnit a mají ambice dále růst spolu s renomovanou značkou. Díky respektování principů dobré správy, společensky zodpovědnému chování a inovativnosti a díky prosazování nejvyšších standardů kvality patříme k uvědomělým zaměstnavatelům, kteří si uvědomují, jakou hodnotu představuje kvalitní lidský kapitál.

Pokud máte zájem o práci v Jenewein Group, zašlete motivační dopis a CV ve slovenském, českém a/a nebo anglickém jazyce na níže uvedenou e-mailovou adresu. Zároveň uveďte, v jaké oblasti byste se rádi uplatnili, resp. o jaký typ pracovní pozice máte zájem.

K vašim osobním údajům budou mít přístup výlučně členové Strategické rady Jenewein Group. Ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů vás žádáme v průvodním textu uvést, že souhlasíte s poskytnutím vašich osobních údajů Jenewein Group v nasledujícím znění:

„Ve smyslu zákona č. 122/2013 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů souhlasím se správou, spracováním a s uchovaním mojich osobních údajů uvedených v životopise a motivačním dopisu a jiných přílohách zaslaných Jenewein Group. Čestně prohlašuji, že všechny uvedené informace jsou pravdivé a poskytnutí údajů je dobrovolné na základě vlastního rozhodnutí. Tyto údaje mohou být zpracované výlučně pro účely naleznutí vhodného zaměstnance, resp. zaměstnání a pro účely databáze uchazečů o zaměstnání. Souhlas je daný na určitou dobu 3 let a je možné ho kdykoliv písemně odvolat. Po období 3 let budou údaje anonymizované a dále využívané výhradně pro statistické účely."

   

Děkujeme za váš zájem.