• Líderské postavenie

  Jenewein Group od založenia v roku 1990 poskytuje komplexné služby najvyššej úrovne.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group ponúka komfort prostredníctvom jednej česko-slovenskej skupiny.

  Viac >>
 • Inovatívny prístup

  Jenewein Group nepozná limity a snaží sa vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Medzinárodný dosah

  Jenewein Group vďaka medzinárodnému zázemiu presahuje české a slovenské hranice.

  Viac >>
Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, ktorá hrdo a úspešne realizuje strategickú víziu tak, ako ju naštartoval náš zakladateľ Dr. Jean-François Jenewein. Od roku 1990 sme postupne získali povesť rešpektovaného partnera poskytujúceho na výsledok orientované riešenia a stratégie vo všetkých kľúčových oblastiach.

Prostredníctvom našich kancelárií v Prahe a Bratislave a medzinárodnej prítomnosti v Bruseli a Londýne dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Náš tím partnerov a seniorných konzultantov sa usiluje o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Vaša kariéra

Jenewein Group a spoločnosti v jej portfóliu vytvárajú priestor pre talentovaných ľudí, ktorí sa chcú profesijne uplatniť a majú ambíciu ďalej rásť spolu s renomovanou značkou. Vďaka rešpektovaniu princípov dobrej správy, spoločensky zodpovednému správaniu a inovatívnosti a vďaka presadzovaniu najvyšších štandardov kvality patríme k uvedomelým zamestnávateľom, ktorí si uvedomujú, akú hodnotu predstavuje kvalitný ľudský kapitál.

Ak máte záujem o prácu v Jenewein Group, zašlite motivačný list a CV v slovenskom, českom a/alebo anglickom jazyku na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Zároveň uveďte, v akej oblasti by ste sa radi uplatnili, resp. o aký typ pracovnej pozície máte záujem.

K vašim osobným údajom budú mať prístup výlučne členovia Strategickej rady Jenewein Group. V zmysle zákona o ochrane osobných údajov vás žiadame v sprievodnom texte uviesť, že súhlasíte s poskytnutím vašich osobných údajov Jenewein Group v nasledovnom znení:

„V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracúvaním a s uchovaním mojich osobných údajov uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách zaslaných Jenewein Group. Čestne vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné na základe vlastného rozhodnutia. Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely nájdenia vhodného zamestnanca, resp. zamestnania a pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie. Súhlas je daný na určitú dobu 3 rokov a možno ho kedykoľvek písomne odvolať. Po období 3 rokov budú údaje anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely."

   

Ďakujeme za váš záujem.