• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>

Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

We are a premier Czech-Slovak consulting group with strong ties to Austria. Over the past 30 years, we have become one of the best-known and most frequently recommended one-stop-shop Central European boutique consultancies with global reach delivering complex Strategic Leadership, Management and Public Policy services.

Through our consulting teams active within global partnerships and networks we manage to keep a finger on the pulse of latest developments and thus offer proven experience combined with innovative expertise in and beyond the central European region.

We have many clients including international companies, Czech and Slovak companies, investors, private holdings, family businesses, as well as the public and non-profit sector. Our consulting teams are committed to creating mutually beneficial partnerships and building long-term relationships.

Read more >>

Articles & Studies

BLOG: Kedy svet spoznal prvých Executive Search poradcov

Určite nie málo ľudí považuje Executive Search poradenstvo za mladú profesiu. Nie je to však tak. Jej historické korene siahajú do prelomu 19. a 20. storočia, keď inovácie – veru, ani toto slovo nie je dnešné :-D – urýchlili proces industrializácie. Dramatické zmeny sprevádzajúce tzv. druhú priemyselnú revolúciu vyvolali potrebu nových lídrov, ktorí sa dokážu prispôsobiť meniacemu sa prostrediu a rastúcim požiadavkám.

Až takto ďaleko siahajú prvé stratégie vedúce k vyriešeniu problému, čiže nájdeniu vrcholových manažérov. Ako uvádza AESC (Association of Executive Search and Leadership Consultants) vo svojom historickom prehľade, v roku 1914 Edwin G. Booz zo spoločnosti Booz, Allen & Hamilton, ktorá patrí k priekopníkom v oblasti personálneho a manažérskeho poradenstva, povedal: „Often the best solution to a management problem is the right person“. A tak sa zrodilo Executive Search.

Po druhej svetovej vojne svet zažil ďalšiu vlnu hospodárskej expanzie a globalizácie spojenú s rastom medzinárodného obchodu. Firmy sa chopili nových príležitostí a čoraz častejšie hľadali odborne zdatných a skúsených manažérov mimo svojich organizácií. Dopyt po špičkových talentoch podmienil vznik a rozvoj celého radu spoločností zaoberajúcich sa hľadaním manažérov na najvyššie pozície.

Ak sa na to pozrieme geograficky, z USA, Veľkej Británie a zo západnej Európy sa táto služba postupne rozšírila do Latinskej Ameriky, Ázie a Austrálie. Prínosom oslovenia Executive Search poradcov bolo v prvom rade dosiahnutie konkurenčnej výhody a prílev nového myslenia, nápadov a inovácií. A s týmto obdobím sa spája ešte jeden medzník – okrem súkromných spoločností sa klientmi poradcov stali aj neziskové a charitatívne organizácie a postupne celý verejný sektor. Do strednej Európy sa Executive Search dostalo po roku 1990, keď západné spoločnosti nasledovali svojich klientov alebo rozširovali svoje aktivity do nášho regiónu.

Executive Search poradenstvo je aj od začiatku tohto storočia jedným z najefektívnejších nástrojov na identifikáciu a získavanie talentov a lídrov. Poradenské spoločnosti poskytujúce túto službu v súlade s najvyššími medzinárodnými štandardmi a etickými princípmi pokračujú v partnerstve so svojimi klientmi, aby pri nich stáli pri riešení najnaliehavejších potrieb. Len tak sa môžu pripraviť na budúcnosť a nové výzvy.


Martin Krekáč
Chairman & Founding Partner Jenewein Group
LinkedIn
www.headhunter.sk