• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou so silnou väzbou na Rakúsko. V rozpätí viac ako 30 rokov sme sa rozrástli na jeden z najznámejších a najčastejšie odporúčaných stredoeurópskych butikov s globálnym dosahom poskytujúcich na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík.

Naše poradenské tímy sú aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov, vďaka čomu dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Naše poradenské tímy sa usilujú o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Viac >>

Partnerstvá

Linka detskej istoty

Pevnou súčasťou našej politiky a základných princípov sa stala spoločenská zodpovednosť a firemná filantropia. V rámci angažovanosti, nezištnej podpory a zodpovednosti voči tým, ktorí potrebujú pomoc úspešných, sme dlhodobým partnerom občianskeho združenia Linka detskej istoty. Jej činnosť a mnohé ďalšie aktivity podporujeme priamo i nepriamo. Konkrétnym prejavom pomoci je napríklad darovanie a odvoz vyradeného nábytku a techniky, zorganizovanie tombol, ktorých výťažok využila Linka detskej istoty na každodenné fungovanie a pomoc ohrozeným deťom a mládeži, či dlhodobá podpora rôznych kampaní a iných aktivít.

...VENUJME VIAC ČASU NAŠIM DEŤOM
„Poďte s nami bicyklovať – venujme viac času našim deťom“ – tak znie heslo celoslovenskej cyklistickej túry Linky detskej istoty, ktorá po prvý raz odštartovala v septembri 2007 v Bratislave. Jej druhý ročník sa uskutočnil v trochu inej podobe a v jeden deň – 23. augusta 2008 naraz v osemnástich slovenských mestách, aby bicyklovaním, spoločnými prechádzkami v prírode a sprievodnými športovo-spoločenskými programami účastníci symbolicky preniesli posolstvo od detí pre rodičov. Cieľom projektu s ústrednou myšlienkou „Chcete výhodne investovať? Investujte čas do svojich detí!“ je manifestačne podporiť osvetovú kampaň zameranú na zmysluplné a spoločné trávenie voľného času detí a ich rodičov i činnosť Linky detskej istoty, ktorá na čísle 116 111 bezplatne funguje 24 hodín denne a 365 dní v roku. Amrop Slovakia sa plne stotožňuje s cieľmi kampane, najmä so skutočnosťou, že zmysluplné naplnenie voľného času našich detí nielen pozitívne ovplyvňuje aktuálne prežívanie, ale zároveň vytvára dobrý základ pre kvalitný život v budúcnosti. Aj preto dlhodobo priamo i nepriamo podporuje činnosť Linky detskej istoty a stala sa jedným z hlavných partnerov nielen minuloročnej cyklistickej túry, ale aj osemnástich športovo-spoločenských podujatí a celej kampane.

Pozvánka...
Tlačová informácia 2007...
Fotogaléria 2007...


...BENEFIČNÝ VIANOČNÝ STROMČEK
Od začiatku adventu až do úplného záveru roka je tradičnou súčasťou Vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave Benefičný vianočný stromček Linky detskej istoty. Zdobia ho špeciálne vianočné gule venované hlavnými sponzormi a podporovateľmi, medzi ktorými nechýba ani dlhodobý partner Linky detskej istoty – poradenská spoločnosť Amrop na Slovensku. Vianočná guľa s logom Amropu rok čo rok symbolizuje vianočný darček pre deti v núdzi – finančný príspevok vo výške 444 eur. Stromček sa pravidelne rozsvieti vždy začiatkom decembra, pričom súčasťou milej slávnosti je súťažný predaj Vianočného punču 116 111 – čo je číslo bezplatnej telefonickej linky dostupnej v čase núdze pre deti z celého Slovenska. Teší nás, že sa pripájame k myšlienke, že advent je nielen časom radosti a očakávania, ale aj dobročinnosti a obdarúvania...

Viac informácií…


...HR deťom. ĎAKUJEME!
V rámci dlhodobého partnerstva s Linkou detskej istoty aktívne podporujeme charitatívny beh 21 km pre deti. Okrem toho, že na trať každý rok postavíme vlastné bežecké družstvo, spolupodieľame sa na organizácii a propagácii podujatia a dobrovoľníckymi prácami zabezpečujeme i hladký priebeh vlastnej súťaže v deň D, dali sme si za cieľ osloviť a pod spoločným logom HR deťom. ĎAKUJEME! pre dobrú vec spojiť širokú „human resources komunitu“ a z jednotlivých spoločností zapojiť do behu čo najviac aktívnych účastníkov. Vďaka tomu je pomoc deťom v núdzi ešte výraznejšia, pretože všetky finančné prostriedky získané zo štartovného a príspevky, ktoré zozbierajú dobrovoľní fundraiseri, putujú priamo na účet Linky detskej istoty.

Viac informácií a výsledky 2013...
Fotogaléria 2013...
Viac informácií a výsledky 2012...
Fotogaléria 2012...
Viac informácií a výsledky 2011...
Fotogaléria 2011...
Viac informácií a výsledky 2010...
Fotogaléria 2010...


...Firmy deťom. ĎAKUJEME!
V kontexte dlhoročnej a úspešnej spolupráce s Linkou detskej istoty, ktorej súčasťou je aktívna podpora charitatívneho behu 21 km pre deti, rozširujeme záber a intenzitu našej iniciatívy. V snahe pozvať na štart ešte viac bežcov a firemných tímov potenciálnych podporovateľov oslovujeme pod inovovaným logom Firmy deťom. ĎAKUJEME!. Rovnako ako počas uplynulých ročníkov, na ktorých sa zúčastnili stovky bežcov a vyzbierali sa tisíce eur, na trať postavíme vlastné bežecké družstvo, spolupodieľame sa na propagácii podujatia a dobrovoľníckymi prácami zabezpečujeme hladký priebeh vlastnej súťaže. Sme hrdí na to, že aj vďaka našej pomoci môže Linka detskej istoty fungovať a najmä pomáhať deťom v núdzi. Číslami pomoci sú linky 116 111 a 116 000.

2020 – beh na diaľku...
Viac informácií a výsledky 2019...
Fotogaléria 2019...
Viac informácií a výsledky 2018...
Fotogaléria 2018...
Viac informácií a výsledky 2017...
Fotogaléria 2017...
Viac informácií a výsledky 2016...
Fotogaléria 2016...
Viac informácií a výsledky 2015...
Fotogaléria 2015...
Viac informácií a výsledky 2014...
Fotogaléria 2014...

Naša iniciatíva v médiách... >>>