• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasťou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Partnerstvá

Linka detskej istoty pri SV UNICEF

Pevnou súčasťou politiky a základných princípov poradenskej spoločnosti Amrop Slovakia ako súčasti Jenewein Group sa stala spoločenská zodpovednosť a firemná filantropia. V rámci angažovanosti, nezištnej podpory a zodpovednosti voči tým, ktorí potrebujú pomoc úspešných, je dlhodobo partnerom telefonickej komunikačno-poradenskej Linky detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF. Jej činnosť a mnohé ďalšie aktivity podporuje priamo i nepriamo. Konkrétnym prejavom pomoci je napríklad darovanie a odvoz vyradeného nábytku a techniky, zorganizovanie tombol, ktorých výťažok využila Linka detskej istoty na každodenné fungovanie a pomoc ohrozeným deťom a mládeži, či dlhodobá podpora rôznych kampaní a iných aktivít.

...VENUJME VIAC ČASU NAŠIM DEŤOM
„Poďte s nami bicyklovať - venujme viac času našim deťom“ - tak znie heslo celoslovenskej cyklistickej túry Linky detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF, ktorá po prvý raz odštartovala v septembri 2007 v Bratislave. Jej druhý ročník sa uskutočnil v trochu inej podobe a v jeden deň - 23. augusta 2008 naraz v osemnástich slovenských mestách, aby bicyklovaním, spoločnými prechádzkami v prírode a sprievodnými športovo-spoločenskými programami účastníci symbolicky preniesli posolstvo od detí pre rodičov. Cieľom projektu s ústrednou myšlienkou „Chcete výhodne investovať? Investujte čas do svojich detí!“ je manifestačne podporiť osvetovú kampaň zameranú na zmysluplné a spoločné trávenie voľného času detí a ich rodičov i činnosť Linky detskej istoty, ktorá na čísle 116 111 bezplatne funguje 24 hodín denne a 365 dní v roku. Amrop Slovakia sa plne stotožňuje s cieľmi kampane, najmä so skutočnosťou, že zmysluplné naplnenie voľného času našich detí nielen pozitívne ovplyvňuje aktuálne prežívanie, ale zároveň vytvára dobrý základ pre kvalitný život v budúcnosti. Aj preto dlhodobo priamo i nepriamo podporuje činnosť Linky detskej istoty a stala sa jedným z hlavných partnerov nielen minuloročnej cyklistickej túry, ale aj osemnástich športovo-spoločenských podujatí a celej kampane.

Pozvánka...
Tlačová informácia 2007...
Fotogaléria 2007...


...BENEFIČNÝ VIANOČNÝ STROMČEK
Od začiatku adventu až do úplného záveru roka je tradičnou súčasťou Vianočných trhov na Hviezdoslavovom námestí v Bratislave Benefičný vianočný stromček Linky detskej istoty. Zdobia ho špeciálne vianočné gule venované hlavnými sponzormi a podporovateľmi, medzi ktorými nechýba ani dlhodobý partner Linky detskej istoty - poradenská spoločnosť Amrop Slovakia. Vianočná guľa s logom Amrop rok čo rok symbolizuje vianočný darček pre deti v núdzi - finančný príspevok vo výške 444 eur. Stromček sa pravidelne rozsvieti vždy začiatkom decembra, pričom súčasťou milej slávnosti je súťažný predaj Vianočného punču 116 111 - čo je číslo bezplatnej telefonickej linky dostupnej v čase núdze pre deti z celého Slovenska. Teší nás, že sa pripájame k myšlienke, že advent je nielen časom radosti a očakávania, ale aj dobročinnosti a obdarúvania...

Viac informácií…
Partneri 2011...
Partneri 2010...


...HR deťom. ĎAKUJEME!
Poradenská spoločnosť Amrop Slovakia v rámci dlhodobého partnerstva s Linkou detskej istoty pri Slovenskom výbore UNICEF aktívne podporuje charitatívny beh 21 km pre deti. Okrem toho, že Amrop na trať každý rok postaví vlastné bežecké družstvo, spolupodieľa sa na organizácii a propagácii podujatia a dobrovoľníckymi prácami zabezpečuje i hladký priebeh vlastnej súťaže v deň D, dal si za cieľ osloviť a pod spoločným logom HR deťom. ĎAKUJEME! pre dobrú vec spojiť širokú „human resources komunitu“ a z jednotlivých spoločností zapojiť do behu čo najviac aktívnych účastníkov. Vďaka tomu je pomoc deťom v núdzi ešte výraznejšia, pretože všetky finančné prostriedky získané zo štartovného a príspevky, ktoré zozbierajú dobrovoľní fundraiseri, putujú priamo na účet Linky detskej istoty.

Viac informácií a výsledky 2013...
Fotogaléria 2013...
Viac informácií a výsledky 2012...
Fotogaléria 2012...
Viac informácií a výsledky 2011...
Fotogaléria 2011...
Viac informácií a výsledky 2010...
Fotogaléria 2010...


...Firmy deťom. ĎAKUJEME!
V kontexte dlhoročnej a úspešnej spolupráce s Linkou detskej istoty, ktorej súčasťou je aktívna podpora charitatívneho behu 21 km pre deti, Amrop rozširuje záber a intenzitu svojej iniciatívy. V snahe pozvať na štart ešte viac bežcov a firemných tímov Amrop potenciálnych podporovateľov oslovuje pod inovovaným logom Firmy deťom. ĎAKUJEME!. Rovnako ako počas uplynulých ročníkov, na ktorých sa zúčastnili stovky bežcov a vyzbierali sa tisíce eur, Amrop na trať postaví vlastné bežecké družstvo, spolupodieľa sa na propagácii podujatia a dobrovoľníckymi prácami zabezpečuje hladký priebeh vlastnej súťaže. Sme hrdí na to, že aj vďaka našej pomoci môže Linka detskej istoty fungovať a najmä pomáhať deťom v núdzi. Číslami pomoci sú linky 116 111 a 116 000.

Viac informácií a výsledky 2017...
Fotogaléria 2017...
Viac informácií a výsledky 2016...
Fotogaléria 2016...
Viac informácií a výsledky 2015...
Fotogaléria 2015...
Viac informácií a výsledky 2014...
Fotogaléria 2014...

Amrop iniciatíva v médiách... >>>