• Líderské postavenie

  Jenewein Group od založenia v roku 1990 poskytuje komplexné služby najvyššej úrovne.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group ponúka komfort prostredníctvom jednej česko-slovenskej skupiny.

  Viac >>
 • Inovatívny prístup

  Jenewein Group nepozná limity a snaží sa vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Medzinárodný dosah

  Jenewein Group vďaka medzinárodnému zázemiu presahuje české a slovenské hranice.

  Viac >>
Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, ktorá hrdo a úspešne realizuje strategickú víziu tak, ako ju naštartoval náš zakladateľ Dr. Jean-François Jenewein. Od roku 1990 sme postupne získali povesť rešpektovaného partnera poskytujúceho na výsledok orientované riešenia a stratégie vo všetkých kľúčových oblastiach.

Prostredníctvom našich kancelárií v Prahe a Bratislave a medzinárodnej prítomnosti v Bruseli a Londýne dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Náš tím partnerov a seniorných konzultantov sa usiluje o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

JeneweinNEWSletter

Jenewein Group má takmer tridsaťročné skúsenosti s realizáciou poradenských riešení. Disponujeme relevantnými zdrojmi, využívame kvalitné know-how a sledujeme najnovšie trendy a inovácie. V záujme napĺňania očakávaní klientov sme implementovali efektívny spôsob správy skupiny s cieľom zlepšovať nielen vlastnú výkonnosť a efektivitu. V súlade s tým rešpektujeme najvyššie etické princípy a dodržiavame štandardy kvality, pričom zároveň nezabúdame, že sme súčasťou spoločnosti a máme zodpovednosť aj voči okoliu.

V rámci spoločensky zodpovedného prístupu k podnikaniu ochotne zdieľame vlastné poznanie a skúsenosti a publikujeme články, štúdie a analýzy na rôzne témy, ktoré zaujímajú aj širšiu verejnosť. Otvorenosť, ústretovosť a takmer každodenná komunikácia s médiami sú ďalšími hodnotami, ktoré vyznávame. Ďalšou platformou na výmenu a zdieľanie informácií a praktických skúseností je náš občasník JeneweinNEWSletter - okrem šírenia poznatkov má ambíciu inšpirovať ostatných na využívanie nových príležitostí a dlhodobý úspech.


Ak si želáte bezplatne odoberať náš newsletter, zaregistrujte sa...

Najnovšie vydanie si pozrite tu...

Archív JeneweinNEWSletter... >>>

QR kód TAG kód
Ako používať QR kód?
Stiahnite si bezplatnú QR aplikáciu pre váš mobilný telefón a nasnímajte obrázok:
Android alebo iOS
Stiahnite si bezplatnú TAG aplikáciu pre váš mobilný telefón a nasnímajte obrázok:
Android alebo iOS