• Líderské postavenie

  Jenewein Group od založenia v roku 1990 poskytuje komplexné služby najvyššej úrovne.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group ponúka komfort prostredníctvom jednej česko-slovenskej skupiny.

  Viac >>
 • Inovatívny prístup

  Jenewein Group nepozná limity a snaží sa vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Medzinárodný dosah

  Jenewein Group vďaka medzinárodnému zázemiu presahuje české a slovenské hranice.

  Viac >>
Sme prémiovou česko-slovenskou Strategic Management Consulting poradenskou skupinou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní ich vízie.

Na Slovensku sme integrujúcou platformou pre poskytovanie poradenských riešení zameraných na Executive Search & Leadership Consulting a Public Affairs & Government Relations. Naša pražská kancelária je hlavným kontaktným miestom pre českých a zahraničných klientov na realizáciu česko-slovenských projektov.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Náš tím partnerov a seniorných konzultantov sa usiluje o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Strategická rada

Za koordináciu spoločných záujmov, strategický rozvoj jednotlivých profesionálnych oblastí a napĺňanie stanovených cieľov zodpovedá Strategická rada. Tvoria ju seniorní partneri a prizvaní odborníci z externého prostredia, ktorí poskytujú nezávislé vstupy a usmernenia prostredníctvom zdieľania názorov na stratégiu skupiny, obchodné plánovanie a ďalšie kľúčové témy. Členovia rady dohliadajú na realizáciu aktivít v súlade so stratégiou, priebežne vyhodnocujú jej plnenie a minimálne raz ročne o aktuálnom stave informujú Valné zhromaždenie.

Členovia

Mario Fondati

Mario Fondati

Managing Client Partner,
Amrop Slovakia
Profil
Miroslav Jankovič

Miroslav Jankovič

Senior Client Partner,
Jenewein Group & Amrop Slovakia
Profil
Igor Šulík

Igor Šulík

Managing Leadership Partner,
Amrop Slovakia
Profil

Patrik Zoltvány

Senior Partner,
Fipra Slovakia
Profil