• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou s globálnym dosahom, ktorá sa v rozpätí viac ako 30 rokov rozrástla na jednu z najznámejších a najčastejšie odporúčaných spoločností poskytujúcich na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík.

Naše poradenské tímy sú aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov, vďaka čomu dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Naše poradenské tímy sa usilujú o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Viac >>

Zašlite nám vaše CV

Ak nastal čas na zmenu vo vašej kariére alebo ste na začiatku vašej kariérnej dráhy, zašlite motivačný list a CV v slovenskom, českom a/alebo anglickom jazyku na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Poradenská skupina Jenewein Group s kanceláriami v Prahe a Bratislave prostredníctvom poradenských projektov, i sama ako zamestnávateľ, vytvára priestor pre talentovaných ľudí, ktorí sa chcú profesijne uplatniť a majú ambíciu ďalej rásť. Naši klienti, aj my sami, vďaka rešpektovaniu princípov dobrej správy, spoločensky zodpovednému správaniu a inovatívnosti a vďaka presadzovaniu najvyšších štandardov kvality patria k múdrym zamestnávateľom, ktorí si uvedomujú, akú hodnotu predstavuje kvalitný ľudský kapitál.

Ak máte záujem stať sa súčasťou našich projektov alebo nášho tímu, neváhajte nás kontaktovať. Budete mať možnosť pracovať pre rôzne lokálne, rodinné i zahraničné organizácie, ktoré vás posunú vpred, zaručia vám skvelý kariérny postup a okrem iného aj to, že sa v práci nikdy nebudete nudiť.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 a zákona č. 18/2018 Z. z. upravujúcich ochranu osobných údajov vás žiadame, aby ste si prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú aj vaše zákonné práva súvisiace s týmito zásadami.

CV formulár...
CV form...

cv@jeneweingroup.com

Ďakujeme za váš záujem.