• Líderské postavenie

  Jenewein Group od založenia v roku 1990 poskytuje komplexné služby najvyššej úrovne.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group ponúka komfort prostredníctvom jednej česko-slovenskej skupiny.

  Viac >>
 • Inovatívny prístup

  Jenewein Group nepozná limity a snaží sa vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Medzinárodný dosah

  Jenewein Group vďaka medzinárodnému zázemiu presahuje české a slovenské hranice.

  Viac >>
Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, ktorá hrdo a úspešne realizuje strategickú víziu tak, ako ju naštartoval náš zakladateľ Dr. Jean-François Jenewein. Od roku 1990 sme postupne získali povesť rešpektovaného partnera poskytujúceho na výsledok orientované riešenia a stratégie vo všetkých kľúčových oblastiach.

Prostredníctvom našich kancelárií v Prahe a Bratislave a medzinárodnej prítomnosti v Bruseli a Londýne dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Náš tím partnerov a seniorných konzultantov sa usiluje o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Zašlite nám vaše CV

Ak nastal čas na zmenu vo vašej kariére alebo ste na začiatku vašej kariérnej dráhy, zašlite motivačný list a CV v slovenskom, českom a/alebo anglickom jazyku na nižšie uvedenú e-mailovú adresu. Poradenská skupina Jenewein Group s kanceláriami v Prahe a Bratislave prostredníctvom poradenských projektov, i sama ako zamestnávateľ, vytvára priestor pre talentovaných ľudí, ktorí sa chcú profesijne uplatniť a majú ambíciu ďalej rásť. Naši klienti, aj my sami, vďaka rešpektovaniu princípov dobrej správy, spoločensky zodpovednému správaniu a inovatívnosti a vďaka presadzovaniu najvyšších štandardov kvality patria k múdrym zamestnávateľom, ktorí si uvedomujú, akú hodnotu predstavuje kvalitný ľudský kapitál.

Ak máte záujem stať sa súčasťou našich projektov alebo nášho tímu, neváhajte nás kontaktovať. Budete mať možnosť pracovať pre rôzne lokálne, rodinné i zahraničné organizácie, ktoré vás posunú vpred, zaručia vám skvelý kariérny postup a okrem iného aj to, že sa v práci nikdy nebudete nudiť.

V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679, Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 a zákona č. 18/2018 Z. z. upravujúcich ochranu osobných údajov vás žiadame, aby ste si prečítali naše Zásady ochrany osobných údajov, ktoré obsahujú aj vaše zákonné práva súvisiace s týmito zásadami.

cv@jeneweingroup.com

Ďakujeme za váš záujem.