• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou s globálnym dosahom, ktorá sa v rozpätí viac ako 30 rokov rozrástla na jednu z najznámejších a najčastejšie odporúčaných spoločností poskytujúcich na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík.

Naše poradenské tímy sú aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov, vďaka čomu dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Naše poradenské tímy sa usilujú o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Viac >>

Články & Štúdie

BLOG: Nekompetentnosť či nedôveryhodnosť – čo je viac?

Martin Krekáč, Chairman & Founding Partner, Jenewein Group
9.8.2023

Martin Krekáč, chairman a zakladajúci partner Jenewein Group, v novom blogu čitateľom predkladá na zváženie otázku, ktorá charakteristika je pri prijímaní nových ľudí na kľúčové manažérske pozície väčším problémom – nedôveryhodnosť či nekompetentnosť? V oboch prípadoch ide o neželané vlastnosti, ktoré však možno vďaka profesionálnym skríningovým metódam odhaliť. Opodstatnenosť ich využitia potvrdzujú aj štatistiky: asi 21 % uchádzačov zveličuje svoje skúsenosti a 12 % klame o svojom vzdelaní. A čo je najhoršie, až 43 % firiem počas prijímania zamestnancov nevykonalo nijaký Background Check!


European Commission’s Initiative on Web 4.0 and Virtual Worlds: a head start in the next technological transition

28.7.2023

In its recent Communication on the long-term competitiveness of the EU, the European Commission has recognised Web 4.0 as a crucial technology for achieving a future where seamless integration is widespread. The overarching objective is for the EU to assume a prominent position in the emerging Web 4.0 markets. The current global market for virtual worlds is valued at €27 billion, and it is projected to reach €800 billion by 2030. As a result, the extended reality sector in Europe is expected to generate approximately 860,000 new jobs by 2025. Read more in the analysis written by FIPRA.


From Code to Conservation: Promoting Sustainable Software for a Greener Digital Future

24.7.2023

In today's fast-evolving digital landscape, software plays a vital role in boosting efficiency, connectivity, and sparking innovation. Our growing reliance on ICT does, however, raise an important policy concern due to the surging energy consumption that comes with using digital technologies and software. If you are interested in knowing more about engaging with EU policymakers on software eco-design read the analysis written by FIPRA to understand more about this important issue.


BLOG: Ako zotrvať na ceste trvalého úspechu v podnikaní

Martin Krekáč, Chairman & Founding Partner, Jenewein Group
12.7.2023

Martin Krekáč, chairman a zakladajúci partner Jenewein Group, sa tentoraz zamyslel nad tým, čo stojí za stabilným rastom a dlhodobo úspešným podnikaním. Ako píše, stať sa úspešným podnikateľom je náročné, avšak udržať si dlhodobý úspech je ešte zložitejšie. Nicholas Leighton, autor, spíker a kouč, pre portál Entrepreneur.com opísal štyri esenciálne body dôležité na ceste k trvalému úspechu. V blogu sme spojili niektoré jeho myšlienky s našimi viac ako 33-ročnými skúsenosťami v oblasti manažérskeho poradenstva i s vlastným úspešným podnikaním.


Regulating textile and food waste: Opportunities for innovative technologies

7.7.2023

The European Commission published updated rules for Europe to cope with waste. What might have originally been planned as a complete revamp of a rather dated Directive, turned out to what the Commission called a targeted amendment of the existing rules. While this Commission’s term is coming to an end in 2024, this latest legislative initiative is another proof of strengthening the European Green Deal agenda. Read more in the analysis written by FIPRA.


BLOG: Podnikateľský úspech nepotrebuje tajný rodinný recept

Martin Krekáč, Chairman & Founding Partner, Jenewein Group
28.6.2023

Martina Krekáča, chairmana a zakladajúceho partnera Jenewein Group, na napísanie nového blogu inšpirovali aktuálne rebríčky najväčších rodinných firiem na Slovensku v kombinácii s prieskumom mapujúcim postoj podnikateľských rodín k téme nástupníctva. Ako píše, z nášho pohľadu je dôležité, že vo väčšine z viac ako 550 oslovených majiteľov alebo členov rodinných firiem majú (alebo plánujú vytvoriť) štruktúrovaný plán nástupníctva, pričom podiel medzi hľadaním externej podpory a interným zvládnutím tohto procesu je presne 50 ku 50.


BLOG: Lídri pre časy, ktoré ešte len prídu

Martin Krekáč, Chairman & Founding Partner, Jenewein Group
14.6.2023

Martin Krekáč, chairman a zakladajúci partner Jenewein Group, v blogu píše aj o hľadaní rovnováhy v čase, keď je okolité prostredie rozbúrené ako oceán. Nájsť akú takú stabilitu nie je ľahké, pretože záchranné kroky zabraňujúce poklesu treba skĺbiť s novými výzvami. Prečítajte si, aké dôležité je uchopiť príležitosť, ktorú prináša každá kríza, a čo vplýva na to, že niektoré organizácie v horších časoch prosperujú a iné živoria.


BLOG: Je quiet hiring módnou témou?

Martin Krekáč, Chairman & Founding Partner, Jenewein Group
24.5.2023

Martin Krekáč, chairman a zakladajúci partner Jenewein Group, sa v blogu inšpirovanom fenoménom quiet hiring venuje aj hľadaniu rovnováhy medzi rozvojom zručností zamestnancov a ich ochranou a spokojnosťou. Lídri, ktorí to dokážu, poskytnú svojim organizáciám výraznú konkurenčnú výhodu. Ako je známe, quiet hiring umožňuje organizáciám udržať si stabilný počet zamestnancov tým, že sa namiesto prijímania nových ľudí zamerajú na výchovu a podporu interných talentov prostredníctvom zlepšovania a experimentovania s novými úlohami a výzvami.


The drive to road safety: where we are and what next

19.5.2023

15-21 May 2023 is the UN’s Global Road Safety Week. The focus for this year’s event is sustainable transport, and supporting people towards walking, cycling and using public transport more. To encourage people to use and embrace those transport modes, you first have to make roads safer.?In this article written by FIPRA, we look at where we are now on the drive to road safety, new technologies and initiatives to improve road safety, and what next for sustainable mobility.


BLOG: Ako v Executive Search oslavujeme máj – mesiac diverzity a inklúzie

Martin Krekáč, Chairman & Founding Partner, Jenewein Group
15.5.2023

Európska komisia už niekoľko rokov vyhlasuje máj za Európsky mesiac diverzity. Je oslavou úsilia o presadzovanie rozmanitosti a rozmanitých tímov a vytváranie rovnocenného a inkluzívneho pracovného prostredia pre všetkých. Martin Krekáč sa vo svojom blogu pozerá na túto tému cez optiku Executive Search poradenských riešení a vychádza z premisy, že každý zamestnávateľ, ktorému záleží na dodržiavaní zásad rozmanitosti a rovnakých príležitostí, spolupracuje s takou poradenskou spoločnosťou, ktorá chápe dôležitosť tejto témy a ktorá ju vie pred kandidátmi skutočne zastúpiť.