• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou so silnou väzbou na Rakúsko. V rozpätí viac ako 30 rokov sme sa rozrástli na jeden z najznámejších a najčastejšie odporúčaných stredoeurópskych butikov s globálnym dosahom poskytujúcich na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík.

Naše poradenské tímy sú aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov, vďaka čomu dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Naše poradenské tímy sa usilujú o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Viac >>

Partnerstvá

Slovak Business Agency/Národné podnikateľské centrum

Sme jedným z partnerov, s ktorými sa Slovak Business Agency spojila pri zostavovaní publikácie Nástupníctvo v rodinných firmách – ako začať.


PRF – Partneri pre rozvoj firiem

Sme iniciátorom založenia združenia PRF – Partneri pre rozvoj firiem.


Platforma pre rodinné podniky

Sme jedným zo strategických partnerov, s ktorými sa Združenie podnikateľov Slovenska spojilo pri tvorbe konceptu a založení platformy pre rodinné podniky.


Divé maky – prijatelni.sk

Sme stúpencami projektu prijatelni.sk, prostredníctvom ktorého OZ Divé maky rozvíja talent a podporuje zamestnanosť Rómov.


Career & Employment Guide

Podporujeme líderstvo a inovačný výskum v oblasti rozvoja ľudského kapitálu aj prostredníctvom dlhoročnej spolupráce s ročenkou Career & Employment Guide, prílohou The Slovak Spectator.


Linka detskej istoty

Od roku 2005 sme partnerom Linky detskej istoty. Priamo i nepriamo podporujeme jej činnosť, vďaka ktorej je tím expertov na číslach 116 111 a 116 000 pripravený pomôcť ohrozeným deťom a ich rodičom 24 hodín denne a 365 dní v roku.


Benefičný koncert Chyťme sa za ruky

Dlhodobo podporujeme občianske združenie pre mentálne postihnutých a benefičný koncert Chyťme sa za ruky.


Aliancia pre mladých v Česku a na Slovensku

Sme dlhodobým priaznivcom Aliancie pre mladých, ktorá sa aktívne podieľa na osobitných programoch pre mladých.


Platforma žien Slovenska

Cez poradensko-analytický inštitút Európske partnerstvo pre verejné stratégie (EPPP) podporujeme poslanie a aktivity Platformy žien Slovenska.


HNClub – Klub Hospodárskych novín

V rámci spoločenskej zodpovednosti prispievame k formovaniu hospodárskej stratégie Slovenska.