• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovie akýmkožvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnos umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

My v médiách

Zisk manažment: Chyte ďalšiu vlnu. Vyrovnajte sa so zmenou kariéry/Je čas na zmenu… Dobrý nápad, alebo nereálna utópia?

2.10.2018

Kariérna zmena nemusí by postrachom. Veža žudí toto rozhodnutie odkladá na neurčito, hoci sú v súčasnej práci nespokojní a cítia sa zaseknutí v jednom bode. Ako si zabezpeči vytúženú zmenu v rytme pracovného trhu? Vežkú tému čísla v októbrovom vydaní magazínu Zisk manažment redakcia spracovala v úzkej spolupráci s Ladislavou Molnárovou, partnerkou pre strategické získavanie talentov v Amrope. Súčasou článku je aj rozhovor s Ladislavou ako expertkou z praxe.


InStore: Máte už manažéra zákazníckej skúsenosti?

Igor Šulík, Managing Leadership Partner, Amrop Slovakia
30.9.2018

Oblas zákazníckej skúsenosti sa čoraz častejšie dostáva do centra záujmu lídrov stojacich na čele retailových organizácií. Vážnos, s akou pristupujú k tejto otázke, je jednou z kžúčových kompetencií, ktoré u manažérov v tomto sektore posudzujeme. Výnimočná zákaznícka skúsenos dáva organizácii výnimočnú konkurenčnú výhodu. Cesty k tomu, ako sa k nej prepracova, sú však mnohoraké. A práve toto nás v Amrope zaujímalo, a tak sme sa to rozhodli preskúma – konštatuje Igor Šulík, Managing Leadership Partner v Amrope, v úvode článku napísaného špeciálne pre mesačník InStore.


The Slovak Spectator: New generations enter job market

24.9.2018

The youngest generation is bringing new approaches to the labour market, along with new requirements. This is true for Generation Y, or Millennians, which have already entered the labour market, but also for Generation Z, which is just arriving. Companies should be prepared, warn HR experts in supplement Career of magazine The Slovak Spectator. Also Katarína Polakovičová and Lucie Országhová, Research Consultants at Amrop gave their opinion to this topic.


The Slovak Spectator: Rules for hiring foreigners are simpler. For exceptions

24.9.2018

If a citizen of a country outside the European Union, like Ukraine, wants to obtain residence or a work permit in Slovakia, they need to wait for at least three months. Though the state has adopted some changes aimed to help firms recruit such workers quicker, observers say it is still not enough since the process remains very long and administratively difficult. Also Martin Krekáč, founding partner at Amrop and chairman of Jenewein Group gave his opinion to this topic.


The Slovak Spectator: Attract a future employer with a digital CV

24.9.2018

Writing a CV that catches the attention of a possible employer can be hard, especially when many applicants are competing for the same position. A strong skill-set is a must for employers, but the way these skills are presented can also make a difference when attracting the right people. “Present yourself in the most unique way ever,” is the motto of Slovak start-up CapaCV, the first digital CV. Also Marek Hradílek, Client Partner at Amrop gave for the supplement of The Slovak Spectator, which was focused on Human Resources his opinion to this topic.


Zisk manažment: Happiness Manager: celý deň rozdáva úsmev

3.9.2018

Nemusia žudí na pracovisku rozvesežova, ale dávajú im pocit, že môžu ovplyvňova chod firmy, samostatne sa rozhodova, jednoducho, sú pre zamestnávateža dôležití. Veria, že šastní zamestnanci sú lepší, výkonnejší a spokojnejší. Naprogramova si takýto stav pomáhajú manažéri šastia. Ako túto pozíciu vníma Martin Krekáč, chairman a zakladatež Jenewein Group? Prečítajte si v septembrovom magazíne Zisk manažment.


Zisk manažment: Pracujte pre nás. Zn.: Za lepší plat a výhody

3.9.2018

Kde zohna správnych žudí do tímu? Toto je otázka, ktorá trápi nejednu firmu. Ak chce zohna zamestnanca na vožné miesto, musí neraz okrem dobrého platu siahnu aj po zaujímavých benefitoch. To, čo bolo pred pár rokmi samozrejmosou, už dnes nestačí… K téme sa pre septembrové vydanie magazínu Zisk manažment vyjadruje aj Lucia Nacíková, konzultantka a Lucie Országhová, reseršná konzultantka v Amrope.


Trend: Ako zachráni rodinné firmy

30.8.2018

Štát sa rozhodol pomôc rodinným firmám. Dotlačil ho k tomu fakt, že väčšina rodinných podnikov na Slovensku bola založená po roku 1989 a v súčasnosti alebo v najbližších rokoch ju čaká generačná výmena. Slovenské zákony na túto situáciu nie sú pripravené. Prijatý súbor opatrení prináša niektoré potrebné riešenia, no ďalšie zostávajú otázne. V téme čísla sa tejto problematike venuje aj týždenník Trend. Redakcia si k príprave článku prizvala viacerých expertov, medzi nimi aj Maria Fondatiho, Managing Client Partnera v Amrope a garanta spolupráce práve s rodinnými podnikmi.


webnoviny.sk: Kto by nechcel ma za kolegov klaunov

7.8.2018

Ma za kolegov viac ako šesdesiat klaunov – to už je niečo! Na prvý pohžad sa môže zda, že nájs do takéhoto tímu nového človeka nebude nič zložité. Ako to už v živote býva (a v tom pracovnom to platí viacnásobne), opak je pravdou. Amrop to však zvládol a má za sebou projekt, ktorého ciežom bolo obsadi pozíciu riaditežky pre strategickú komunikáciu a darcovstvo pre OZ ČERVENÝ NOS Clowndoctors. O tom, ako to presne bolo a čo si myslia hlavní aktéri, si môžete prečíta aj na portáli webnoviny.sk.


Podnikam.sk: S digitálnym životopisom sa nijaký talent nestratí

3.8.2018

Inovácie v HR postupujú pomaly. Práve tento fakt spôsobuje mnohým spoločnostiam vrásky na čele – každý deň musia prichádza s novými prístupmi a postupmi na identifikáciu a prilákanie nových zamestnancov. Jedným z možných inovatívnych riešení, vďaka ktorým môže firma odhali aj skryté talenty a najmä ich priláka, je digitalizácia recruitingu. Prečítajte si článok na podnikam.sk, ktorý predstavuje slovenský startup CapaCV. Práve on ako prvý vykročil na cestu blízkej budúcnosti.