• Líderské postavenie

  Jenewein Group od založenia v roku 1990 poskytuje komplexné služby najvyššej úrovne.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group ponúka komfort prostredníctvom jednej česko-slovenskej skupiny.

  Viac >>
 • Inovatívny prístup

  Jenewein Group nepozná limity a snaží sa vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Medzinárodný dosah

  Jenewein Group vďaka medzinárodnému zázemiu presahuje české a slovenské hranice.

  Viac >>
Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, ktorá hrdo a úspešne realizuje strategickú víziu tak, ako ju naštartoval náš zakladateľ Dr. Jean-François Jenewein. Od roku 1990 sme postupne získali povesť rešpektovaného partnera poskytujúceho na výsledok orientované riešenia a stratégie vo všetkých kľúčových oblastiach.

Prostredníctvom našich kancelárií v Prahe a Bratislave a medzinárodnej prítomnosti v Bruseli a Londýne dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Náš tím partnerov a seniorných konzultantov sa usiluje o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Štandardy kvality

V spoločnostiach Jenewein Group, Amrop a Fipra je kvalita jedným zo základných zákonov a politík. Túto zásadu si uvedomujeme pri všetkých činnostiach bez výnimky a automaticky ju implementujeme do každého projektu a každej aktivity. Neustále rozvíjanie manažérstva kvality je vlastné všetkým spoločnostiam v širokom spektre činností:

Strategic Management Consultung zahŕňa komplexné poradenstvo v oblasti ľudského kapitálu a riadenia, vrátane Executive Search poradenstva, psychodiagnostického posudzovania a hodnotenia ľudských zdrojov (manažérske, procesné a personálne audity a analýzy), projektovo zameraných na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, vzdelávacích a tréningových programov (vrátane kariérového poradenstva a podpory pri uplatnení na trhu práce – Outplacement), tvorby systémov riadenia ľudských zdrojov a odmeňovania, spracovávania personálnych údajov (personálne databázy), poradenstva pre európske záležitosti a lobingové služby, štátny a neziskový sektor.

Nemenej dôležitým základom pri dodržiavaní najvyšších štandardov kvality sú pre spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra členstvá vo viacerých profesijných, odborných a záujmových organizáciách a zväzkoch a pravidelné ďalšie vzdelávanie a rozvíjanie jej zamestnancov prostredníctvom vlastnej Professional Practice Academy. Prísne vnímanie a stráženie kvality vychádzajúce z vlastných zásad a zo zásad, ku ktorým sa Jenewein Group, Amrop a Fipra zaviazali, zvyšuje celkovú efektivitu, úroveň poskytovaných služieb a upevňuje hodnoty ako istota, dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zamestnancom i ku klientom. Odvaha podrobiť sa neustálemu dohľadu vlastných zamestnancov, klientov a širokého okolia a otvorené vyznávanie a dodržiavanie čiastkových i celospoločensky platných noriem a princípov je ďalším z dôkazov našej vyspelosti a celkovej orientácie.

OCENENIA ZA KVALITU

 • Jenewein Group získala v rokoch 1998 a 2000 ocenenia Slovak Gold za nadštandardnú kvalitu poskytovaných služieb.
 • Jenewein Group získala v roku 1999 ocenenie Zlatý Biatec, cenu za podnikateľské aktivity, ekonomické výsledky a celkový prínos pre ekonomiku Slovenskej republiky.
 • Jenewein Group získala v roku 2005 medzinárodný certifikát manažérstva kvality holandskej akreditácie podľa ISO normy 9001:2000.
 • Amrop Slovakia získala v roku 2005 v rámci The Amrop Group ocenenie The Chairman´s Award.
 • Fipra Slovakia získala v roku 2010 ocenenie Fipra Unit of the Year za mimoriadny prínos v rámci siete Fipra Network.
 • Amrop Slovakia získala v roku 2012 v rámci The Amrop Group ocenenie Amrop Quality Award potvrdzujúce, že jej Quality Management System spĺňa najvyššie štandardy a kritériá skupiny.
 • Jenewein Group v rokoch 2014 a 2015 získala Pečať spoľahlivosti a bola vyhodnotená ako „spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“.
 • Amrop Slovakia v roku 2015 získala Pečať prosperity a bola vyhodnotená ako „prosperujúci podnik“.
 • Jenewein Group v roku 2015 získala Pečať finančnej stability a bola vyhodnotená ako „finančne stabilný podnik v segmente malých a stredných podnikov“.
 • Amrop Slovakia v roku 2018 získala Pečať bonity a bola vyhodnotená ako „bonitný podnik“.
 • Jenewein Group v roku 2018 zapísali do Registra solventných spoločností.
 • Amrop Jenewein v roku 2020 získala prvenstvo v rebríčku Najväčší v biznise v sektore Executive Search
 • skupina Jenewein Group sa v roku 2020 dostala medzi TOP 10 v rebríčku Najväčší v biznise v sektore Business Consulting

ČLENSTVÁ PODPORUJÚCE KVALITU

 • Jenewein Group je od roku 1993 zakladajúcim členom Slovenskej asociácie pre poradenstvo v riadení (SAPR).
 • Amrop Slovakia je od roku 2006 členom European Corporate Governance Institute (ECGI) so sídlom v Bruseli.
 • Amrop Slovakia je od roku 2013 členom HRcomm.
 • Jenewein Group je od roku 2018 členom People Management Forum.