• Líderské postavenie

  Od založenia v roku 1990 poskytujeme komplexné strategické služby na jednom mieste (one-stop shop).

  Viac >>
 • Tradícia a skúsenosť

  Opierame sa o partnerov a seniorný tím a priame zapojenie zakladateľov s vlastnou úspešnou skúsenosťou.

  Viac >>
 • Prinášame inovácie

  V rámci nášho individuálneho prístupu realizujeme na mieru šité a často nevšedné riešenia.

  Viac >>
 • Medzinárodné riešenia

  Vďaka medzinárodnému networku naše pôsobenie presahuje české a slovenské hranice.

  Viac >>
Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou, ktorá sa v rozpätí viac ako 30 rokov rozrástla na jednu z najznámejších a najčastejšie odporúčaných spoločností poskytujúcich na jednom mieste komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných záležitostí.

Prostredníctvom našich kancelárií v Prahe a Bratislave a medzinárodného networku dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Náš tím partnerov a seniorných konzultantov sa usiluje o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Štandardy kvality

V spoločnostiach Jenewein Group, Amrop a Fipra je kvalita jedným zo základných zákonov a politík. Túto zásadu si uvedomujeme pri všetkých činnostiach bez výnimky a automaticky ju implementujeme do každého projektu a každej aktivity. Neustále rozvíjanie manažérstva kvality je vlastné všetkým spoločnostiam v širokom spektre činností:

Strategic Management Consultung zahŕňa komplexné poradenstvo v oblasti ľudského kapitálu a riadenia, vrátane Executive Search poradenstva, psychodiagnostického posudzovania a hodnotenia ľudských zdrojov (manažérske, procesné a personálne audity a analýzy), projektovo zameraných na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, vzdelávacích a tréningových programov (vrátane kariérového poradenstva a podpory pri uplatnení na trhu práce – Outplacement), tvorby systémov riadenia ľudských zdrojov a odmeňovania, spracovávania personálnych údajov (personálne databázy), poradenstva pre európske záležitosti a lobingové služby, štátny a neziskový sektor.

Nemenej dôležitým základom pri dodržiavaní najvyšších štandardov kvality sú pre spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra členstvá vo viacerých profesijných, odborných a záujmových organizáciách a zväzkoch a pravidelné ďalšie vzdelávanie a rozvíjanie jej zamestnancov prostredníctvom vlastnej Professional Practice Academy. Prísne vnímanie a stráženie kvality vychádzajúce z vlastných zásad a zo zásad, ku ktorým sa Jenewein Group, Amrop a Fipra zaviazali, zvyšuje celkovú efektivitu, úroveň poskytovaných služieb a upevňuje hodnoty ako istota, dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zamestnancom i ku klientom. Odvaha podrobiť sa neustálemu dohľadu vlastných zamestnancov, klientov a širokého okolia a otvorené vyznávanie a dodržiavanie čiastkových i celospoločensky platných noriem a princípov je ďalším z dôkazov našej vyspelosti a celkovej orientácie.

OCENENIA ZA KVALITU

 • Jenewein Group získala v rokoch 1998 a 2000 ocenenia Slovak Gold za nadštandardnú kvalitu poskytovaných služieb.
 • Jenewein Group získala v roku 1999 ocenenie Zlatý Biatec, cenu za podnikateľské aktivity, ekonomické výsledky a celkový prínos pre ekonomiku Slovenskej republiky.
 • Jenewein Group získala v roku 2005 medzinárodný certifikát manažérstva kvality holandskej akreditácie podľa ISO normy 9001:2000.
 • Amrop Slovakia získala v roku 2005 v rámci The Amrop Group ocenenie The Chairman´s Award.
 • Fipra Slovakia získala v roku 2010 ocenenie Fipra Unit of the Year za mimoriadny prínos v rámci siete Fipra Network.
 • Amrop Slovakia získala v roku 2012 v rámci The Amrop Group ocenenie Amrop Quality Award potvrdzujúce, že jej Quality Management System spĺňa najvyššie štandardy a kritériá skupiny.
 • Jenewein Group v rokoch 2014 a 2015 získala Pečať spoľahlivosti a bola vyhodnotená ako „spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“.
 • Amrop Slovakia v roku 2015 získala Pečať prosperity a bola vyhodnotená ako „prosperujúci podnik“.
 • Jenewein Group v roku 2015 získala Pečať finančnej stability a bola vyhodnotená ako „finančne stabilný podnik v segmente malých a stredných podnikov“.
 • Amrop Slovakia v roku 2018 získala Pečať bonity a bola vyhodnotená ako „bonitný podnik“.
 • Jenewein Group v roku 2018 zapísali do Registra solventných spoločností.
 • Amrop Jenewein v roku 2020 získala prvenstvo v rebríčku Najväčší v biznise v sektore Executive Search
 • skupina Jenewein Group sa v roku 2020 dostala medzi TOP 10 v rebríčku Najväčší v biznise v sektore Business Consulting
 • Amrop Jenewein v roku 2021 získala prvenstvo v rebríčku Najväčšie Executive Search spoločnosti na Slovensku
 • skupina Jenewein Group sa v roku 2021 dostala do TOP 10 v rebríčku Najväčšie HR spoločnosti na Slovensku (podľa počtu stálych zamestnancov)

ČLENSTVÁ PODPORUJÚCE KVALITU

 • Jenewein Group je od roku 1993 zakladajúcim členom Slovenskej asociácie pre poradenstvo v riadení (SAPR).
 • Amrop Slovakia je od roku 2006 členom European Corporate Governance Institute (ECGI) so sídlom v Bruseli.
 • Amrop Slovakia je od roku 2013 členom HRcomm.
 • Jenewein Group je od roku 2018 členom People Management Forum.