• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasťou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Štandardy kvality

V spoločnostiach Jenewein Group, Amrop a Fipra je kvalita jedným zo základných zákonov a politík. Túto zásadu si uvedomujeme pri všetkých činnostiach bez výnimky a automaticky ju implementujeme do každého projektu a každej aktivity. Neustále rozvíjanie manažérstva kvality je vlastné všetkým spoločnostiam v širokom spektre činností:

Strategic Management Consultung zahŕňa komplexné poradenstvo v oblasti ľudského kapitálu a riadenia, vrátane Executive Search poradenstva, psychodiagnostického posudzovania a hodnotenia ľudských zdrojov (manažérske, procesné a personálne audity a analýzy), projektovo zameraných na riadenie a rozvoj ľudských zdrojov, vzdelávacích a tréningových programov (vrátane kariérového poradenstva a podpory pri uplatnení na trhu práce - Outplacement), tvorby systémov riadenia ľudských zdrojov a odmeňovania, spracovávania personálnych údajov (personálne databázy), poradenstva pre európske záležitosti a lobingové služby, štátny a neziskový sektor.

Nemenej dôležitým základom pri dodržiavaní najvyšších štandardov kvality sú pre spoločnosti Jenewein Group, Amrop a Fipra členstvá vo viacerých profesijných, odborných a záujmových organizáciách a zväzkoch a pravidelné ďalšie vzdelávanie a rozvíjanie jej zamestnancov prostredníctvom vlastnej Professional Practice Academy. Prísne vnímanie a stráženie kvality vychádzajúce z vlastných zásad a zo zásad, ku ktorým sa Jenewein Group, Amrop a Fipra zaviazali, zvyšuje celkovú efektivitu, úroveň poskytovaných služieb a upevňuje hodnoty ako istota, dôveryhodnosť a spoľahlivosť vo vzťahu k zamestnancom i ku klientom. Odvaha podrobiť sa neustálemu dohľadu vlastných zamestnancov, klientov a širokého okolia a otvorené vyznávanie a dodržiavanie čiastkových i celospoločensky platných noriem a princípov je ďalším z dôkazov našej vyspelosti a celkovej orientácie.

OCENENIA ZA KVALITU

 • Jenewein Group získala v rokoch 1998 a 2000 ocenenia Slovak Gold za nadštandardnú kvalitu poskytovaných služieb.
 • Jenewein Group získala v roku 1999 ocenenie Zlatý Biatec, cenu za podnikateľské aktivity, ekonomické výsledky a celkový prínos pre ekonomiku Slovenskej republiky.
 • Jenewein Group získala v roku 2005 medzinárodný certifikát manažérstva kvality holandskej akreditácie podľa ISO normy 9001:2000.
 • Amrop Slovakia získala v roku 2005 v rámci The Amrop Group ocenenie The Chairman´s Award.
 • Fipra Slovakia získala v roku 2010 ocenenie Fipra Unit of the Year za mimoriadny prínos v rámci siete Fipra Network.
 • Amrop Slovakia získala v roku 2012 v rámci The Amrop Group ocenenie Amrop Quality Award potvrdzujúce, že jej Quality Management System spĺňa najvyššie štandardy a kritériá skupiny.
 • Jenewein Group v rokoch 2014 a 2015 získala Pečať spoľahlivosti a bola vyhodnotená ako „spoľahlivý partner vo verejnom obstarávaní“.
 • Amrop Slovakia v roku 2015 získala Pečať prosperity a bola vyhodnotená ako „prosperujúci podnik“.
 • Jenewein Group v roku 2015 získala Pečať finančnej stability a bola vyhodnotená ako "finančne stabilný podnik v segmente malých a stredných podnikov".

ČLENSTVÁ PODPORUJÚCE KVALITU

 • Jenewein Group je od roku 1993 zakladajúcim členom Slovenskej asociácie pre poradenstvo v riadení (SAPR).
 • Amrop Slovakia je od roku 2006 členom European Corporate Governance Institut (ECGI) so sídlom v Bruseli.