• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasťou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Partnerstvá

Slovenská debatná asociácia

Slovenská debatná asociácia (SDA) vznikla v roku 1999 ako apolitické občianske združenie. Je zakladajúcim členom Medzinárodnej debatnej vzdelávacej asociácie, ktorej členská základňa predstavuje viac ako 70 000 jednotlivcov z celého sveta (takmer 300 na Slovensku). Ide o jedinú slovenskú organizáciu, ktorá sa zaoberá podporou kritického myslenia prostredníctvom akademickej debaty. Jadrom aktivít SDA je Slovenská debatná liga. Asociácia organizuje aj metodické semináre pre trénerov, rozhodcov a debatérov a ďalšie podujatia súvisiace s akademickou debatou. Tieto služby využíva aj poradenská spoločnosť Jenewein Group, rovnako ako aj Amrop a Fipra, v rámci ďalšieho vzdelávania a rozvoja ľudského kapitálu, ktorým disponujú.