• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou s globálnym dosahom, ktorá sa v rozpätí viac ako 30 rokov rozrástla na jednu z najznámejších a najčastejšie odporúčaných spoločností poskytujúcich na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík.

Naše poradenské tímy sú aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov, vďaka čomu dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Naše poradenské tímy sa usilujú o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Viac >>

Partnerstvá

PRF – Partneri Rodinných Firiem

Ambíciou združenia Partneri Rodinných Firiem (PRF) je prepájanie špecializácií a referencií, ktoré patria k najlepším v poradenstve pre rodinné firmy. PRF experti spoločne s majiteľmi rodinných firiem a ich rodinami hľadajú a rozvíjajú originálny prístup a riešenia ku každému podnikateľskému a súčasne rodinnému príbehu. V rámci Jenewein Group podnikateľské rodiny sprevádzame od samého začiatku nášho vlastného (rodinného) podnikania. Prostredníctvom česko-slovenskej platformy Jenewein private rodinným firmám poskytujeme servis a podporu v štandarde špecializovaného Family Office.

Tlačová informácia...


...Združenie Partneri Rodinných Firiem potvrdilo prémiovú expertnú pozíciu
Združenie Partneri Rodinných Firiem (PRF), ktoré vzniklo koncom apríla 2020, potvrdilo skvelý rozbeh a expertnú pozíciu v poradenstve pre rodinné firmy. K zakladajúcim členom začiatkom júna pribudla Erika Matwij, majiteľka a CEO rodinnej firmy Human Inside (v rámci PRF sa zameriava na stratégiu, riadenie a ľudské zdroje rodinných podnikov). Okrem vlastných poradenských aktivít sa PRF v apríli a máji toho istého roka prezentovalo v týždenníku Trend v rámci päťdielneho seriálu Rodinné firmy. V júni PRF vstúpilo do partnerstva s mesačníkom Forbes SK, kde vyšla špeciálna sekcia Rodinné firmy predstavujúca inšpiratívne príbehy podnikateľských rodín či prehľad toho, s akými problémami sa v súčasnosti boria.