• Líderské postavenie

  Jenewein Group spoločnosti poskytujú komplexné
  služby v troch hlavných poradenských oblastiach.

  Viac >>
 • Orientácia na klienta

  Jenewein Group spoločnosti spájajú svoje sily na dosiahnutie jedinečných kombinácií pre klientov.

  Viac >>
 • Inovatívne myslenie

  Jenewein Group a jej spoločnosti nepoznajú limity
  a vďaka sieti špičkových odborníkov dokážu vyhovieť akýmkoľvek výzvam.

  Viac >>
 • Globálny dosah

  Jenewein Group spája renomované značky, ktoré sú súčasťou líderských globálnych sietí a medzinárodných organizácií.

  Viac >>

Jenewein Group je prémiovou Strategic Management Consulting spoločnosťou, ktorá pomáha organizáciám i jednotlivcom pri definovaní a realizovaní strategickej vízie.


Je integrujúcou platformou pre pôsobenie poradenských spoločností zameraných na Executive Search & Leadership Consulting (Amrop) a Public Affairs & Government Relations (Fipra).

Vlastnú expertnosť umocňujeme cez Business Innovation Network, ktorá využíva synergiu špičkových odborníkov z rôznych odborov.

Partnerstvá

KL Racing Rally Team 2014

V sezóne 2014 sa reklamným partnerom žilinského tímu KL Racing Rally Team-jedného z najznámejších a najúspešnejších rely tímov na Slovensku-stala spoločnosť Jenewein Group.


eu PAS newsletter

Fipra Slovakia pripravuje v rámci partnerstva s Podnikateľskou alianciou Slovenska elektronický časopis euPASnewsletter.


Brain Awareness Week

Amrop Slovakia je partnerom celosvetovej akcie Brain Awareness Week, ktorá je spoločnou iniciatívou medzinárodnej organizácie Society for Neuroscience a neziskovej organizácie The Dana Alliance for Brain Initiatives.


Projekt Stratené mesto

Fipra Slovakia v snahe zachovať pamiatku na stratené kultúrne dedičstvo podporuje unikátny projekt celoeurópskeho významu-virtuálne oživenie dnes už fyzicky nejestvujúceho bratislavského Podhradia.


Projekt Uni2010/Rozbehni sa!

Amrop Slovakia vníma ako povinnosť participovať na rozvoji mladých ľudí a talentov a budovaní znalostnej spoločnosti. Aj z tohto dôvodu dlhodobo odborne i priamo podporuje nezávislú a neziskovú organizáciu Uni2010 a jej nosný projekt Rozbehni sa!.


ZVIDITEĽŇOVANIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU V SR

Jenewein Group sa na základe spoločného projektu s Informačnou kanceláriou Európskeho parlamentu v SR podieľa na organizovaní osemnástich podujatí zameraných na zviditeľnenie práce Európskeho parlamentu.


Najlepšia ročná správa

V snahe o presadzovanie princípov Corporate Governance, teda dobrej správy spoločností, Amrop Slovakia aktívne podporuje súťaž Najlepšia ročná správa.


Hodnotenie samosprávnych opatrení (HSO)

Centrum pre hospodársky rozvoj (CPHR) vďaka aktivitám a vysokému kreditu získalo dlhodobú podporu poradenskej spoločnosti Amrop Slovakia.


Metropolitan Tribune

Jenewein Group nadviazala spoluprácu s časopisom Metropolitan Tribune-prestížnym periodikom, ktoré vychádza štyrikrát do roka v česko-slovensko-anglickej jazykovej mutácii v náklade 10 000 výtlačkov v Českej republike a na Slovensku.


JENEWEIN CHESS MATCH

Jenewein Group si zvolila šach za pilier korporátnej identity a šachovú filozofiu za stratégiu rozvoja poradenského portfólia. Aj z tohto dôvodu na Slovensku podporuje hru kráľov.