• Since our foundation in 1990, we have been providing complex strategic one-stop shop services.

  Read more >>
 • We rely on partners and a senior team as well as personal involvement of our founders with their own successful experience.

  Read more >>
 • As part of our individual approach, we implement customized and often exceptional solutions.

  Read more >>
 • Thanks to the global reach, our presence goes beyond the Czech and Slovak borders.

  Read more >>


Case studies | Surveys | Analyses
Publications | Articles | Interviews
Blogs | Strategies | Concepts | Projects

Sme prémiovou česko-slovenskou poradenskou skupinou so silnou väzbou na Rakúsko. V rozpätí viac ako 30 rokov sme sa rozrástli na jeden z najznámejších a najčastejšie odporúčaných stredoeurópskych butikov s globálnym dosahom poskytujúcich na jednom mieste (one-stop-shop consultancy) komplexné služby strategického líderstva, manažmentu a verejných politík.

Naše poradenské tímy sú aktívne v rámci globálnych partnerstiev a networkov, vďaka čomu dokážeme držať prst na pulze najnovšieho vývoja a v kombinácii s inovatívnymi prístupmi ponúknuť osvedčené riešenia v stredoeurópskom regióne i mimo neho.

Medzi našich klientov patria medzinárodné spoločnosti, české i slovenské firmy, investori, privátne holdingy, rodinné podniky, ale aj verejný a neziskový sektor. Naše poradenské tímy sa usilujú o vytváranie obojstranne výhodných partnerstiev a budovanie dlhodobých vzťahov.

Viac >>

Články & Štúdie

Mapovanie regionálnych podmienok na podnikanie

15.12.2005

Podnikateľské prostredie na Slovensku sa naďalej zlepšuje, potvrdzujú to nielen prieskumy Podnikateľskej aliancie Slovenska, ale aj výskumy renomovaných medzinárodných inštitúcii. Medzinárodné porovnania podmienok na podnikanie sú pre vedúcich predstaviteľov krajín a tvorcov hospodárskych politík veľmi cenným zdrojom informácií o tom, v ktorých oblastiach jednotlivé krajiny zaostávajú za svetovými lídrami. Na regionálnej úrovni takisto platí, že zaostalejšie regióny sa môžu nechať inšpirovať vyspelejšími, a tak rýchlejšie napredovať pri zlepšovaní jednotlivých prvkov podnikateľského prostredia.


HESO - Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení

14.12.2005

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO prináša výsledky projektu HESO-Hodnotenie ekonomických a sociálnych opatrení za tretí štvrťrok 2005. V rámci projektu HESO sa štvrťročne vyjadrujú ekonomickí analytici, právnici, odborní žurnalisti, podnikatelia, zástupcovia akademickej obce, samosprávy, stavovských a mimovládnych organizácií k navrhovaným a realizovaným opatreniam zákonodarnej, výkonnej moci, ako aj k rozhodnutiam verejných inštitúcií. Projekt HESO tak prináša názor širokej odbornej verejnosti na dôležité opatrenia ekonomicko-sociálneho charakteru ovplyvňujúce kvalitu života občanov.


Ako je to s ekonómiou a láskou medzi ľuďmi

29.10.2005

Zdá sa, že ľudia majú viac v láske populistov a alibistov než ekonómov. Neverím však, že populisti a alibisti majú ľudí radšej než ekonómovia. Práve naopak. A práve naopak je to aj so súcitom a ochotou urobiť niečo pre iných. To je dôvod, prečo budú ekonómovia aj naďalej tvrdiť, že zdroje sú obmedzené a budú ľuďom pomáhať vyberať najlepšie cesty na ich použitie.


Absolventi v Nemecku hľadajú prácu najradšej v Siemense, IBM, BMW a Porsche

20.10.2005

Siemens, IBM, BMW a Porsche sú najobľúbenejší zamestnávatelia u absolventov vysokých škôl. Vyplynulo to z exkluzívneho prieskumu pre nemecký Manager magazin. Najvyšší nástupný plat môžu očakávať prírodovedci a informatici.


Ivan Mikloš predstavil Knihu reforiem

1.10.2005

Osem reforiem, ktoré znamenajú prílev zahraničných investícií, vytváranie nových pracovných miest, či zvyšovanie ratingového hodnotenia Slovenska, obsahuje Kniha reforiem, ktorú s kolektívom spolupracovníkov predstavil verejnosti jej autor, podpredseda vlády a minister financií SR Ivan Mikloš. Útla, ale o to reformnejšia kniha má priblížiť reformy širokej občianskej verejnosti. Publikácia aj pomocou prehľadných grafov a tabuliek informuje o cieľoch jednotlivých reforiem. Súčasne prezentuje vplyv reforiem na rast nominálnych a reálnych miezd, vývoj reálnych dôchodkov alebo zamestnanosti.


Does the West Know Best?

21.9.2005

Accession of the Central and Eastern European states has provided impetus for a fundamental re-evaluation of Europe's economic and social model. New member states were forced to introduce radical reforms to tackle the deep-seated problems of the welfare state and in so doing have challenged the orthodoxy of Western European systems. 'Does the West Know Best?' assembles leading thinkers from both eastern and western Europe to examine whether the EU-15 can learn from some of the new member states' more radical approaches to social and economic reform, such as flat taxation, the privatisation of social security and moves towards more market-oriented health systems.


Economic Survey of Slovak Republic

20.9.2005

The Slovak government deserves significant credit for a range of reforms which have clearly enhanced the flexibility of the labour market and improved incentives for the unemployed to seek work. The labour code has made working conditions more flexible and has eased the conditions under which workers can be laid off, thus providing a favourable background for job creation and job reallocation. The Slovak authorities have begun to introduce public management reforms which have the potential to accelerate resource reallocation and improve performance across the entire public sector...


Addressing the challenges of an aging workforce

10.9.2005

IBM Business Consulting Services, through the IBM Institute for Business Value, develops fact-based strategic insights for senior business executives around critical industry-specific and cross-industry issues. This executive brief is based on an in-depth study by the Institute's research team. It is part of an ongoing commitment by IBM Business Consulting Services to provide analysis and viewpoints that help companies realize business value.


E-government in Central Europe

10.9.2005

As part of a broader effort to encourage its citizens and businesses to go digital, the European Union is exhorting member governments to practice what they preach: to shift their own operations to electronic and particularly online platforms. Having signed on to ambitious goals of information society development as part of the EU accession process, most of the ten new and candidate EU members have taken up the e-government challenge with enthusiasm.


The Largest Search Firms in the World

9.9.2005

It's that time again; search-consult's annual review of the largest retained search firms in the World. As always, we have taken the approach of measuring scale in terms of global reach. Simply put, we count the number of offices. To be more specific, we count the number of offices that are identified primarily from retained search firms and exclusively from firms that are actively involved in Human Resources. If a search business is formally a subsidiary of a larger group (i.e., A.T. Kearney Executive Search is genuinely separate to A.T. Kearney Management Consulting) then it may be included, but only those offices providing search services will be considered for the count.